Náš každoročný vianočný dobrý skutok

79

V tomto predvianočnom období, kedy ľudia a deti myslia na tých, ktorým osud nedoprial to, čo ostatní berú ako samozrejmosť, sa žiaci našej školy rozhodli usporiadať Vianočnú burzu. Vianoce sú časom pokoja a štedrosti, preto sme chceli urobiť radosť africkým deťom.

Túto burzu pripravujeme už štvrtý rok. Keď sme boli tretiačky, chodili sme do družiny a tam sme dostali skvelý nápad. „Budeme pomáhať deťom v Afrike, aby sa aj ony mohli učiť, mali čo jesť a mohli mať lepšiu budúcnosť,“ povedali sme si. A tak sme začali zháňať rôzne materiály a vytvárať predmety, aby sme mohli uskutočniť náš nápad. Ja som kreslila obrázky, pohľadnice, záložky. Moja kamarátka, Marianka Feriancová, priniesla rôzne drevené vianočné ozdoby a krásne betlehemy, ktoré vyrábal jej dedko.

Prišiel prvý deň, kedy sme začali predávať. Na chodbe cez prestávky bolo živšie. Trochu som sa aj bála, ako zareagujú žiaci a učitelia. Zvládli sme to, bol to obyčajný deň s neobyčajnými vecami, ktoré sme vykonávali. A tak ušiel aj druhý, tretí deň… Až prišiel posledný deň pred vianočnými prázdninami. Vyzbierali sme 329 eur. Veď táto suma je veľká nielen pre nás, ale aj pre tie deti v Afrike. Bola som veľmi rada, že sme dostali aj so spolužiačkami tento nápad – pomáhať iným.

Tento rok sa k nám pridali aj žiaci 6. ročníka, ktorí predávajú rôzne ozdoby, predmety, sladkosti… Ich mamy sa tiež zapojili do burzy tým, že upečú koláčiky, ktoré deti môžu predať. Martin Janíček s Adamom Janíkom povedali: „Výťažok z burzy pošleme do Afriky, sme veľmi radi, že takto získavame eurá na dobrú vec. Zistili sme, že nám, žiakom, aj ostatným ľuďom, na chudobných deťoch záleží. Ďakujeme z celého srdca pani učiteľkám a všetkým žiakom za ich finančné príspevky.“

Aj žiaci z 3. ročníka sa zapojili do tejto akcie. Dobré skutky, ktoré robia pre africké deti ich hrejú pri srdiečku. Veľa žiakov a učiteľov si kupuje naše výrobky alebo prispejú dobrovoľným finančným príspevkom. Ďakujeme všetkým a sme šťastní, že myšlienka pomoci, dobra a lásky sa prejavuje v našich skutkoch pre deti z Afriky.

T. Bašová, 7. trieda, CZŠ sv. Margity