Včielka Vás baví

220

Druhá júnová nedeľa bol čas, kedy všetkých rodičov, starých rodičov, kamarátov, ale i celú širokú verejnosť bavilo CVČ Včielka svojim galaprogramom. Postupne sa predstavili všetky zaujímavé útvary, ktoré v našom úli pracujú a tvoria nádherné veci. Mažoretky a folklórne skupiny odtancovali svoje choreografie, gitaristi zahrali a zaspievali, Hniezdočkári predniesli básne, ktoré vzišli z pera jedného z nich, Radka Kureja. Počas programu pani riaditeľka PaedDr. Alenka Strýčková poďakovala za spoluprácu pani primátorke a starostom z okolitých obcí. Taktiež odovzdala ďakovné listy externým a interným pracovníkom, ktorým zároveň popriala krásne prežitie letných prázdnin. Ocenili sme členov včelárskeho krúžku za nádhernú reprezentáciu CVČ a popredné umiestnenia na celoštátnej úrovni. Ceny si prebrali aj Pastelkáči za svoje diela v celoslovenských výtvarných súťažiach. Šachisti a Legoprofíci tiež prezentovali svoju činnosť. Celý program bol naozaj veľmi pekný a odrážal usilovnú prácu vedúcich, ktorí sa deťom s láskou venujú. Tento školský rok sme našu záujmovú činnosť ukončili a po letných táboroch sa opäť v našom úli stretneme. Príďte sa pozrieť v septembri na Deň otvorených dverí, kde sa dozviete aké krúžky pokračujú, aké nové sa otvárajú a čo všetko Vám CVČ do nového školského roka ponúkne. Tešíme sa na Vás a ďakujeme za Vašu podporu.

-di-
Foto: CVČ Včielka