Večer výskumníka na FTP v Púchove

204

V priestoroch Fakulty priemyselných technológií v Púchove sa 7.11.2019 konal už štvrtý ročník vedecko-populárneho podujatia Večer výskumníka, ktoré organizovala Fakulta priemyselných technológií s Gymnáziom Púchov, Spojenou školou Púchov a s Mestom Púchov a CVČ Včielka. Na FPT zavládla tvorivá atmosféra vedeckých informácií a pokusov pre deti a mládež.

Súčasťou programu bola prezentácia činnosti FPT v rôznych vedeckých odboroch – 3D modelovanie technologických zariadení, stanovenie vlastností motorového oleja a originálna módna prehliadka z recyklovaných odevov. Ďalej to boli prednášky či praktické ukážky študentov Gymnázia a Spojenej školy Púchov. Stredoškoláci prezentovali aj úspešné projekty stredoškolskej odbornej činnosti z oblasti fyziky, chémie a biológie. Prednášajúci  predstavili poslucháčom zrozumiteľným aj vtipným spôsobom vedecké poznatky a experimenty. Večer výskumníka bol organizovaný v rámci celoslovenského Týždňa vedy a techniky, čím sa organizátori snažili zvýšiť záujem verejnosti a mladej generácie o štúdium technických odborov. Viac informácií nájdete na stránkach fakulty FPT v Púchove: www.fpt.tnuni.sk.

Ing. Andrea Feriancová, PhD.
Foto: Slavomír Flimmel