Veci za úsmev

2339

Milí spoluobčania, máme pre vás dobrú správu. Naše mestské zariadenie v budove SOV-ke na Námestí slobody (1. poschodie), už viac ako rok známe pod názvom „Sociálny obchod – Veci za úsmev“, zožalo preveľký úspech. A to nielen u nás doma – v Púchove. Radi sa dozvedáme, že nápadom sme inšpirovali aj ľudí v okolitých obciach a mestách. Vaša ochota pomôcť, stále dodávky tovaru a zmysel pre dobrú vec akou je nielen charitatívna činnosť, ale aj recyklácia, tak rozšírila svoje pole pôsobenia, že padlo rozhodnutie o zmene otváracích hodín.

Od 1.3.2019 zariadenie „Veci za úsmev“ je tu pre vás otvorené 5 dní v týždni. Doniesť a odniesť si od nás môže prísť naozaj ktokoľvek a odkiaľkoľvek. Radi vás u nás uvidíme. Aj naďalej, tak ako doteraz, sa u nás platí jedinou menou, a tou je vaša spokojnosť, váš úsmev. Rada by som zo srdca poďakovala za každú doteraz vami podarovanú vec. Okrem ľudí v núdzi sme vašimi odevmi, hračkami a knižkami obdarovali tiež lôžkové oddelenia okolitých nemocníc, zopár domovov dôchodcov, červený kríž, charitu a teplými odevmi uzimené babky a dedkov aj za hranicami Slovenka, ktoré im od nás ochotne odviezol pán farár. Každému z vás zo srdca ďakujeme.

Z. Galánková, foto: S. Flimmel