Veľká cena Púchova v plávaní aj s americkou účasťou

202

V sobotu 1. 10. 2022 sa v Púchove uskutočnil 17. ročník tradičných pretekov Veľká cena Púchova v plávaní. Pôvodne prihlásených pretekárov bolo okolo 370, pretekov sa zúčastnilo 322 plavcov z 30 klubov z celého sveta. Punc byť prvýkrát svetový, priniesla účasť 4 plavcov z USA, klubu Tri Valley Aquatics. Zakladateľom tohto klubu je náš bývalý odchovanec Daniel Ridoško, ktorý dlhodobo žije v Spojených štátoch a pri príležitosti blížiaceho sa 50. výročia založenia plaveckého klubu, navštívil domovinu. Kuriozitou je, že pretekal so svojimi tromi synmi. Naša súťaž sa dlhodobo teší veľkému záujmu, nakoľko je povestná vynikajúcou organizáciou a účasťou plaveckých hviezd zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, kde okrem USA sa zúčastnili aj pretekári z Čiech a Ukrajiny.
Najhodnotnejšie výkony v mužskej aj ženskej kategórii v prvom poldni preteku boli odmenené finančnými cenami, pričom pretekári na prvom až treťom mieste v jednotlivých disciplínach v príslušných kategóriách, si odniesli medailu a diplom. Keďže tieto preteky sú v plaveckej komunite považované ako prvý ostrý test v prebiehajúcej sezóne, veríme, že naši domáci plavci budú svoju formu zlepšovať až do majstrovstiev Slovenskej republiky na konci roku.

PB, foto: Slavomír Flimmel