„Ó, mojej matky reč je krásota, je milota,…“

115

V dňoch 26. – 30.9.2022 sa uskutočnil na ZŠ Mládežnícka TÝŽDEŇ SLOVENČINY. Pripomenuli sme si výročia významných spisovateľov štúrovskej generácie- A. Sladkovič, J. Kráľ, J. Francisci, S. Chalupka a Ľ. Štúr.

Každý deň na prvej vyučovacej hodine žiaci 2.stupňa individuálne riešili krátke zábavné úlohy- prešmyčky, rébusy, zamotané písmenká, nárečové slová…

Denná úloha bola zameraná na hľadanie literárnej osobnosti dňa na základe predloženého textu, ktorý bol písaný v mene samotného autora. Žiaci sa orientovali podľa indícií (narodenie, štúdium, diela…), ktoré ich naviedli na zodpovedanie otázok prislúchajúcich k danej osobnosti.

Bolo potešujúce vidieť, ako žiaci triednych kolektívov spoločne počas prestávok riešili úlohy a pátrali po portrétoch našich dejateľov, ktoré sú umiestnené na chodbách školy.

Nesúťažili len žiaci, ale aj naši pedagógovia. Aj pre nich boli pripravené zábavné úlohy vo forme rébusov, obrazových hádaniek, ktoré súviseli s ľudovou slovesnosťou.

Víťazi ranných rozcvičiek a denných úloh boli odmenení vecnými cenami. Srdečne gratulujeme všetkým zúčastneným žiakom a ďakujeme za ich záujem o svoj rodný jazyk a jeho históriu.

Vyučujúce SJL, ZŠ Mládežnícka