Vernisáž výstavy Medzi svety

401

V piatok 15. júna sa vo výstavných priestoroch púchovského Divadla konala vernisáž Vlasty Štefkovej a Slávky Šlesarovej.

Vlasta Štefková (1978) sa zamerala vo svojich diela na stvárnenie koní. V kresbách nachádza meniaci sa pohyb koní. Kone prepracováva aj do skla. Jej vyjadrenia vychádzajú z reálneho zobrazenia zvierat, spája ich s folklórnymi prvkami. Autorka tiež využíva techniku koláže, do ktorej vkladá kúsky skla.

Slávka Šlesarová (1978) sa vrátila vo svojej tvorbe k abstraktnej maľbe. Jej témou sa stal vnútorný svet autorky, k symbolike srdca. Chce poukázať na pozlátka každodenného života, márnivosť pozemského nadobúdania materiálnych statkov. Jej abstraktné maľby vyjadrujú to, čo má každý z nás v srdci.

Výstava v Divadle Púchov trvá do konca augusta 2018.