Vernisáž výstavy „SpojeNie“ Zuzany Vaverčákovej

202

Dňa 7.7. sa v Divadle Púchov konala vernisáž výstavy „SpojeNie“ maliarky Zuzany Vaverčákovej. Akademická maliarka Zuzana Vaverčáková pochádza z Púchova a žije ako umelkyňa v slobodnom povolaní v susednej obci Nimnica, kde tvorí vo svojom ateliéry. Vyštudovala dve vysoké školy: maľbu na Akadémií umení v Banskej Bystrici a literatúru a výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, krajinomaľbe, portrétu a reklame. Taktiež pracuje v oblasti dizajnu interiérov a exteriérov, venuje sa tiež nástennej maľbe, fotografi a inštalácii.

Podľa vlastných slov Zuzany Vaverčákovej je jej tvorba predovšetkým o človeku, o jeho vnímaní, cítení, myslení, energii a slobode. O hľadaní podstaty bytia a zmyslu života, o harmónií dobra a zla, o sebazdokonaľovaní, komunikácii, o novom a lepšom človeku. Inšpiráciou pre jej výtvarné diela je hlavne svetlo, každodenný život, krása kombinácie farieb, tvarov, tieňov, kvetov, ľudí, prírody a človeka. Pokúša sa o hĺbkovú sondu k podstate človeka a jeho poslaniu v tomto svete. Dôraz kladie na silu človeka, na jeho city, rozum, slobodnú vôľu, na jeho spojitosť s prírodou a s hrou svetla. Zuzana Vaverčáková vystavovala na Slovensku, v Čechách, Rakúsku a vo Francúzsku. Púchovská výstava v Divadle potrvá do konca augusta.

Slavomír Flimmel