Karta REZIDENT umožní každému Púchovčanovi cestovať zadarmo v MHD od 1.9.2022

1425

Asi už každý občan v Púchove zaregistroval rozhodnutie poslaneckého zboru zo dňa 22.6.2022, poskytnúť zadarmo mestskú hromadnú dopravu pre všetkých Púchovčanov teda osoby majúce trvalý pobyt v meste Púchov. Ako bolo prezentované na zastupiteľstve ide o pilotný projekt, ktorý má dva základné ciele:

– znížiť frekvenciu používania osobných áut v meste (hlavne na cestu do a zo zamestnania),

– finančne pomôcť Púchovčanom v dobe mimoriadneho rastu pohonných hmôt a všetkých energii.

Už len ponúkaný ekonomický efekt by mala každého presvedčiť, že mať kartu “Rezident“ sa skutočne oplatí.

Keďže sa postupne množia otázky cestujúcich ohľadne budúceho cestovania autobusmi v Púchove, ponúkame niekoľko vysvetľujúcich informácii už v tomto článku.

1. Všetci držitelia dopravnej karty, ktorí mali nárok na doposiaľ poskytované zľavy v zmysle platného cenníka MHD ostávajú stále v platnosti, rovnako ako možnosť uhrádzať cestovné v hotovosti!

Senior/Občania nad 65 rokov – ak patríte do tejto skupiny (nielen Púchovčan) bude vám poskytnutá zľava vo forme bezplatnej dopravy tak ako doteraz. Pre vás platí, že dopravná karta vám poskytuje bezplatné cestovanie! Treba si len sledovať dokedy máte platnosť zľavy (zadarmo).

Deti od 6 do 15 rokov, žiaci a študenti do 26 rokov – ak patríte do tejto skupiny (nielen Púchovčan) bude vám poskytnutá zľava vo forme bezplatnej dopravy tak ako doteraz. Pre vás platí, že karta – Žiak/študent – vám poskytuje bezplatné cestovanie! Na vydanie novej alebo predĺženie platnosti existujúcej zľavy (zadarmo) musíte tak ako doteraz predložiť príslušné doklady (návšteva školy atď.)

Osoba ZŤP alebo Sprievodca osoby ZŤP – ak patríte do tejto skupiny (nielen Púchovčan) bude vám poskytnutá zľava alebo bezplatná doprava tak ako doteraz. Pre vás platí, že karta ZŤP a ZŤP sprievod, vám poskytuje zľavnené alebo bezplatné cestovanie! Na vydanie alebo predĺženie platnosti tejto dopravnej karty musíte predložiť príslušné doklady. Prosím sledujte platnosť vašich kariet.

2. Cestujúci, ktorí nie sú občania Púchova a nespadajú do vyššie uvedených kategórií:

– pre tých je stále výhodné si zaobstarať neperzonalizovanú (prenosnú) dopravnú kartu, na ktorú si môžu dobíjať kredit, a ktorá im poskytuje výrazné zľavy na cestovnom.

3. Chcem dopravnú kartu „Rezident“, ako na to?

Ak som občan Púchova a nespadám pod žiadne vyššie uvedené kategórie (občan nad 65 rokov, žiak, študent, ZŤP atď…) a buď už mám vydanú neperzonalizovanú dopravnú kartu (prenosnú) alebo nemám žiadnu dopravnú kartu. Tu je možné postupovať nasledovne:

– ak už vlastním kartu neperzonalizovanú (prenosnú) požiadam o jej zmenu (prepis) na kartu „Rezident“ (predložím doklady preukazujúce moje trvalé bydlisko v Púchove) a pracovníčka PIC pôvodnú kartu perzonalizuje, teda vytlačí na nepopísanú stranu dopravnej karty fotku, meno, názov karty,

– ak nevlastním dopravnú kartu, požiadam o vydanie karty“ Rezident“ a pracovníčka PIC vám vyhotoví rovnako ako u vyššie uvedeného postupu takúto kartu na základe predloženia dokladu preukazujúceho trvalý pobyt v Púchove. Prosím nezabudnite poskytnúť vaše údaje a fotografiu, ktorá sa zoskenuje a prenesie na dopravnú kartu Rezident!

4. Mám neperzonalizovanú (prenosnú) kartu a je na nej kredit, čo s tým?

Ak takúto kartu máte, môžete ju používať vy alebo poskytnúť inej osobe alebo požiadať o vyplatenie finančného zostatku. Na vyplatenie zostatku musíte vyplniť tlačivo, ktoré je k dispozícií v kancelárii predajcu dopravných kariet alebo na webovom sídle www.mhdpuchov.sk.

5. Je možné dopravnú kartu Rezident vybaviť skôr teda pred 1.9.2022?

Všetky dopravné karty sa aktivujú okamžite pri vydaní, preto momentálne nie je možné vám vydať kartu Rezident, ktorej zľava na cestovnom platí až od 1.9.2022.

Ako ale uvádzame v úvode, počas nasledujúcich dní budeme dolaďovať technickú stránku projektu. Kontaktovali sme spoločnosť Transdata, dodávateľa softvéru a požiadali o úpravu programu, tak, aby sme už v auguste boli schopní vydávať karty „Rezident“ s tým, že sa automaticky aktivujú od 1.9.2022. O takejto možnosti budete včas informovaní.

Ak si myslíte, že mať dopravnú kartu Rezident sa oplatí, je vhodné od 1.8.2022 poslať na mail pic@mhdpuchov.sk žiadosť o vydanie karty „Rezident“ s vašou fotografiou a menom. Následne po vyhotovení karty budete kontaktovaný a môžete si ju prevziať. Poplatok za vydanie karty alebo zmenu karty na „Rezident“ je 5,- eur.

Platnosť zľavy karty „Rezident“ bude nastavená do 31.12.2022. Ak nové zastupiteľstvo túto zľavu nezruší, bude vám zľava bezplatne predĺžená aj v nasledujúcom roku.

IDEME AUTOBUSOM, VOZÍME SA ZADARMO!

Práve vyhodnotenie tohto pilotného projektu koncom roka nám dá odpoveď na otázku: „Sú občania Púchova ochotní vymeniť pohodlie svojho auta za ekologickejšie a bezplatné cestovanie?“ Ak áno, nie je dôvod nepokračovať. Ak nie, nové vedenie mesta rozhodne ako ďalej. Isté však je, že máte možnosť znížiť vaše mesačné náklady na pohonné hmoty a tým šetriť rodinný rozpočet. Veď len ak budete využívať túto možnosť cestovania do práce a späť, ako manželia máte možnosť mesačne ušetriť minimálne 40 eur.

Na záver pre tých kritikov, ktorí všetko považujú len za predvolebnú ponuku. Existuje jednoduché riešenie, nekúpte si kartu „Rezident“, ale prosím, pomôžte doprave a ekológii, odložte auto a cestujte autobusmi za štandardné cestovné. Bude to vaše slobodné rozhodnutie. Viac informácii zverejníme koncom júla resp. začiatkom augusta. Prosím sledujte stránku mesta ako aj stránku mestskej spoločnosti Autobusová doprava Púchov, a.s. (www.mhdpuchov.sk).

Viliam Karas, Autobusová doprava Púchov, a.s.
Ilustr. foto: Slavomír Flimmel