Vesmír podľa J. M.

33

Supernova

Chcem byť blízko teba,
jedného dňa z nášho neba,
odcestovať s tebou vesmírom,
do krajiny za červeným obzorom.

Viem, že i keď sa rozplynieme,
určite zas vrátime sa znova,
nik nás nerozdelí,
Supernova.

V kresle z prútia v prítmí svitu,
opäť s tebou šťastný budem
sŕkať Margaritu.

Venované M. M.

Autor: Jaroslav Martiš,
foto: Peter Ondruš