Vesmír podľa J. M.

34

Nebo

Držím v rukách nebo,
do ucha mi šepol,
keď sedeli sme v Sore,
v tieni pod orechom,
na štvorcovom dvore.

Malo krásnu penu,
pochopil som, akú malo cenu,
že stretol som ho vtedy,
dnes už pije nápoj bohov,
na oblaku v nebi.

Venované Pipinovi

Autor: Jaroslav Martiš
Foto: Lukáš Fialka