Vianočná výstava – približujeme zvyky našim i španielskym deťom

143

Tento školský rok sme sa my, ôsmaci zo ZŠ Gorazdova, zapojili do celoročného projektu Erazmus plus e-Twinning s projektom Otvorme sa svetu s partnerskou školou zo Španielska. Cieľom projektu je uskutočniť kultúrne aktivity a naučiť sa angličtinu motivujúcim spôsobom.

Od októbra náš tím usilovne pracoval a snažili sme sa priblížiť našej “twin school” školu, mesto a Slovensko. Najväčšou výzvou bolo zorganizovať Vianoce o trochu skôr a priblížiť naše vianočné zvyky. S pomocou pani riaditeľky a pani učiteliek sa uskutočnila vianočná výstava, kde nechýbala ukážka tradičného a súčasného štedrovečerného stola, zdobenie medovníkov, ukážka a história modrotlače, vianočné ikebany, pečenie oblátok, výroba vianočných ozdôb zo stužiek a háčkovanie vianočných ozdôb nám predviedla Simonka Sečkárová.

K vianočnej atmosfére prispeli koledami speváčky Natália Obšivanová, Karolína Obšivanová, Nelka Bučková a Adelka Mušáková. V živom Betleheme (Adela Cengelová, Silvia Čviriková, Samuel Klinovský, Joshua Jacob Omar Jammeh, Karolína Cíbiková, Natália Skorková, Marcela Vráblová) sa traja mudrci prišli pokloniť malému Ježiškovi a priniesli mu dary. Atmosféra bola naozaj vianočná a budeme netrpezlivo očakávať, aké Vianoce nám ukážu naši španielski vrstovníci.

Ďakujeme pani riaditeľke, pani učiteľkám a pani asistentkám za pomoc pri organizovaní výstavy.

Karolína Obšivanová, 8.B ZŠ Gorazdova