Mladí ľudia s veľkým srdcom

96

Členovia Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov sa v tomto roku rozhodli zorganizovať zbierku pre Centrum pre deti a rodiny v Púchove. Samozrejme po dohode so zariadením vyzbierali Mikulášske balíčky, pomôcky a potreby do školy, sladkosti a rôzne darčeky, ktoré deťom osobne v sprievode Mikuláša odovzdali v sobotu 4.12. Keďže balíčkov bolo naozaj hojne, odovzdali z nich aj klientom Denného stacionára Aliis na Dvoroch v Púchove a do zbierky pre seniorov – Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Naši mladí sa už od februára angažovali v oblasti dobrovoľníctva – roznášali respirátory do schránok, zbierali odpadky a čistili životné prostredie a realizovali nákupy pre seniorov a ľudí v karanténe, pretože sú presvedčení o tom, že pomáhať je potrebné počas celého roka.

Veľmi pekne ďakujeme darcom, ktorí do zbierky prispeli a bolo ich naozaj veľa.

Ďakujeme organizáciám:

ZŠ J.A. Komenského, ZŠ Gorazdova, ZŠ Mládežnícka, CZŠ Sv. Margity, ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou, Gymnázium Púchov, SOŠ I. Krasku Púchov, CVČ Včielka Púchov, zamestnancom okresného úradu Púchov, OZ Gombička,

Jednotlivcom a rodinám:

p. Sliacka, p. Struhárová, D. Bíliková, K. Mareková, p. Kubicová, H. Bašková, J. Miškárová, p. Mikula, p. Jancíková, p. Kubová, M. Brun a K. Sláviková, K. Rumanová, V. Benkovská, A. Panáček, K. Brindzová, R. Kováčová, p. Šulík, p. Kršiaková, p. Kováčiková (Nosice), p. Bieliková, p. Mazáková, M. Kvasnička a rodina Pechová z Púchova.

Tiež veľmi pekne ďakujeme anonymným darcom, ktorí balíčky priniesli a nechceli byť menovaní. Ak sme na niekoho zabudli, prosím odpustite, vašu pomoc si veľmi vážime.

Alena Strýčková, koordinátorka práce s mládežou mesta Púchov