Vianočné posedenie dôchodcov v Horných Kočkovciach

154

Členovia ZO JDS Horné Kočkovce sa stretli 13. decembra na príjemnom predvianočnom posedení 3. Adventného týždňa v Senior klube v areáli ZŠ s MŠ Slovanská. V úvode boli krátke príhovory predsedníčky OO JDS a ZO Gelnárovej Eleny a podpredsedníčky OO JDS Anny Gajdošíkovej. Ako hostia sa posedenia zúčastnili člen Rady OO JDS Peter Farkaš, šéfredaktor Púchovských novín Slavomír Flimmel a riaditeľka ZŠ s MŠ Slovanská Michaela Váňová. Bolo to krásne: pani Gajdošíková recitovala básne, spievali sme Tichú noc len pri svetle stromčeka a sviečky, vydarilo sa nám podujatie! Program spestrili svojim príchodom aj „Lucie“, zahalené v bielych plachtách, ktoré podľa zvykov a tradícií bielymi pierkami „vyhnali“ v miestnosti Senior klubu od všetkých zúčastnených „choroby, trápenia a temné sily…“ – bolo posedenie na Svätú Luciu.

Peter Farkaš, foto: Slavomír Flimmel