Posedenie pri vianočnej kapustnici s Ligou proti reumatizmu

137

Utorok 13.12. patril ďalšiemu predvianočnému stretnutiu pri lahodnej kapustnici s členmi Ligy proti reumatizmu – pobočka Púchov, ktorí sa stretli v jedálni ZŠ Gorazdova, ktorej priestory telocvične im slúžia na pravidelné pohybové aktivity, aby spoločne zhodnotili uplynulý rok 2022 a pripravili sa na ďalšie akcie, ktoré ich čakajú v novom roku 2023.

Prítomných členov prišla pozdraviť aj primátorka mesta Katarína Heneková, popoludnie zhodnotila ako priateľské posedenie, ktoré sa mohlo opäť po troch rokoch uskutočniť: „Som rada, že dnes pri príležitosti blížiacich sa Vianoc a prípravy na nový rok, môžem popriať všetkým členom Ligy proti reumatizmu všetko najlepšie. Musím povedať, že tieto stretnutia sú vždy veľmi dojemné, stretávam tu svoje bývalé pani učiteľky a pani profesorky, blízkych priateľov a seniorov, ktorí sú aktívni aj v ostatných seniorských organizáciách. Oceňujem ich neustálu činnosť a zapálenie do pohybu a zdravého životného štýlu. Ďakujem touto cestou aj riaditeľke školy Viere Flimmelovej za spoluprácu a poskytnutie priestorov školy. Seniorom prajem, aby nielen vianočné sviatky, ale i celé nasledujúce obdobie nového roka prežili v zdraví a životnej pohode. Dnešný deň je dôkazom toho, že radosť zo života je v nich hlboko zakorenená.”

Po úvodných príhovoroch predsedníčky Ligy proti reumatizmu – pobočka Púchov Emílie Gombárovej a primátorky mesta, nasledovalo ochutnávanie kapustnice, ktorú pripravili kuchárky zo ŠJ ZŠ Gorazdova. Program ďalej pokračoval veselou vravou, ktorú sprevádzala hra na harmonike a ozembuchu. Neskôr prešli členovia organizácie aj k samotnému zasadnutiu výboru, aby tak zhodnotili svoju doterajšiu činnosť.

“Na moju veľkú radosť sa nám konečne po 3 rokoch podarilo stretnúť aj pri vianočnej kapustnici, a ako vidieť, tak vo veľkom počte, z čoho sa veľmi teším. Do pandémie sme sa stretávali pravidelne na takýchto podujatiach, oslavovali sme aj jubilantov, z čoho sme však už upustili. Všetci ale máme radi tieto posedenia, je to záverečný bod nášho programu na konci kalendárneho roka. Rok 2022 bol výborný, splnili sme všetko, čo sme si predsavzali, dokonca aj naviac sme absolvovali výlet do Dunajskej Stredy alebo do termálov. Našimi najdôležitejšími plánmi do nového roka sú predovšetkým cvičenie v telocvični a plávanie. Pohyb, to je základ,” vysvetlila predsedníčka Emília Gombárová.

Ďakujeme Lige proti reumatizmu – pobočke Púchov za pozvanie, milé prijatie a budeme sa tešiť na ďalšie podujatia v novom období. Prajeme všetkým veľa zdravia a prospešného pohybu, spokojnosti, radosti a príjemné prežitie Vianoc.

MsÚ, foto: Slavomír Flimmel