Vianočné vinše Púchovských novín

180

Redakcia Púchovských novín ponúkla svoj priestor na čitateľské vianočné vinše, ktoré uverejnila vo svojom poslednom vydaní (č.45). Naviac konateľ Púchovskej kultúry vo štvrtok vyžreboval výhercov vecných cien, ktoré budú odovzdané v inzertnom oddelení Púchovských novín. Výhercov osloví redakcia prostredníctvom FB.

Vianoce vždy spájajú rodinu dokopy. Pomáhajú nám vážiť si lásku, ktorú vďaka nim máme a oporu, ktorú si vzájomne dávame. Nech vaše srdcia preto naplní skutočná hodnotia týchto sviatkov a nech váš domov naplní Božie požehnanie. Milá naša babka Lydka a dedko Paľko, tešíme sa, že vás máme a môžeme aj tie tohtoročné Vianoce stráviť s vami. Tie u vás mali od detstva to najkrajšie čaro, ktoré tam zostalo dodnes aj vďaka vašej láske a starostlivosti. Nech vám nový rok nadelí pevné zdravie, veľa radosti a chvíľ prežitých v našom rodinnom kruhu, vám zo srdca prajú vnučka Aďka s manželom Miškom a pravnučka Hanka Vojtušová.

***

Nech počas týchto najkrajších sviatkov nájdete veľa dôvodov na radosť. Nech sa príjemné chvíle, ktoré často spolu trávime, stanú láskavými spomienkami pre vás i vašu vnučku Hanku. Nech vám atmosféra pri vianočnom stole pripomenie to čaro, keď sme za ním sedeli s vami ako deti. Milí naši rodičia Milka a Miško Vojtušovci a Zdenka a Ľubko Krchňaví, sme veľmi radi, že vás máme a z celého srdca ďakujeme za všetku vašu lásku a podporu. Krásne Vianoce, veľa zdravia, radosti a pokoja v novom roku vám prajú vaše deti Aďka a Miško s dcérkou Hankou.

***

Vinšujem Vám, vinšujem na tú Svätú Viliju – aby ste zdravší, spokojnejší rôčky dožili, ako ste prežili, aby Vás Pán Boh tak požehnal, jak z neba rosa padá… Už rozlieha sa zvon zvonov, vianočnou atmosférou dýcha každý domov. Čarokrásny čas prichádza, s prianím zdravia, šťastia, lásky do rodín vchádza, keď vonku padajú vločky biele, veď to sú predsa Vianoc tie ich pravé hodnoty a ciele. Všetkým zamestnancom Centra voľného času Včielka, celému kolektívu krúžku Hniezdočko a taktiež rodine Kostrbíkovej prajem požehnané Vianoce a úspešný nový rok 2021 plný pevného zdravia a čo najkrajších okamihov. Radko Kurej z Klieštiny.

***

Vianoce, Vianoce, čarovné ste sviatky, všetkých ľudí pozdravujem, prajem veľa lásky. Lásku veľkú Bethlehemskú oslavujte vospolok, všetci ľudia dobrej vôle, stretnite sa pri stoloch. Či v skromnosti či v hojnosti budete Vy sviatkovať, ku jasličkám Betlehemským choďte prosiť, ďakovať. Aký bude nový rok, to Vám veru nepoviem, zdravie, lásku, pokoj v duši zo srdca Vám vinšujem. Tereza

***

Vážení Púchovčania, zapáľte sviečky vianočné, položte obrusy sviatočné, známych pozdravte. Ľudské úprimné poďakovanie, pochvalu a úctu si zaslúži: – Mesto Púchov – pani primátorka Heneková za starostlivosť o seniorov – MŠ Chmelinec, MŠ Lienka za šikovné kuchárky – Knižnica V. Roya v Púchove – Pán Kračuník – vodárne Púchov – Poslanci MsZ – pán Ing. Lako, pán Ing. Raník – Púchovská Kultúra – Mgr. art. Pivko – som Vám vďačný za pochopenie vysloviť môj vianočný vinš v roku 2020. Občanom mesta Púchov prajem v roku 2021 všetko najlepšie a veľa úspechov. V hlbokej úcte Jozef Pěntka

***

Veselé Vianoce a šťastný nový rok prichádzame priať, aby človek človeka vždy mal rád, aby jeden druhému viac šťastia prial, aby ten nový rok za to stál. Praje Mária.

***

Na Vianoce vyberte úsmev a rozdajte ho všetkým, dávajte si naň dobrý pozor, aby nebol riedky. Na Vianoce vyberte lásku, každému dajte trochu, nech nám nikdy nezovšednie ani v novom roku. Krásne prežitie vianočných sviatkov praje Barbora rodine Gašparkovej z N.Nosíc.

***

Počas Vianoc myslíme na tých, na ktorých nám naozaj záleží. Sú ako tie biele vločky padajúce na našu rozohriatu dlaň. I keď sa nám nepodarilo všetky tieto vločky pochytať na dlani a pošepkať im tiché vianočné prianie, stále môžeme svoje želanie pošepkať do zimného vánku a nech ho roznesie ku našim blízkym. Posielam takéto želanie s prianím zdravia a pokoja smerom k mojej rodine, k mojim najbližším, ale aj ku všetkým, ktorí to potrebujú. A hlavne nech pokoj a láska vládne svetom, želám Vám všetkým, dospelým aj deťom. Anna Gašpárková.

***

Milá babka Danka! Mám Ťa veľmi rada a želám Ti pekné a veselé Vianoce, veľa zdravia, šťastia, lásky a dúfam, že sa čím skôr uvidíme! Tvoja vnučka Terezka Orgoníková.

***

Moje milé mesto Púchov! Prajem Vám všetkým šťastné, zdravé a veselé Vianoce! Najmä mojej sladkej babke Danke, ktorá ma vždy bráva niekde vlakom. Maťko Orgoník

***

Milá maminka! Požehnané Vianoce! Ďakujem za Teba Bohu, si pre mňa predĺženými Božími rukami. Ďakujem za celoročnú ochotnú pomoc a obetu, za Tvoju lásku ku všetkým svojim vnúčatkám. Robíš moje maminkovanie pokojnejším, uprostred mnohých povinností mi umožňuješ viac prežívať vlastné deti. Veľmi si to vážim a nech Ti je Najvyšší raz najkrajšou odmenou. Ďakujem aj môjmu manželovi, ktorý stojí pri našej rodinke. Nech Vás Boh v novom roku sprevádza svojou milosťou! Soňa Orgoníková (rod. Vanková) vianočné vinše 21 Chcem zaželať našej drahej mamičke, babičke Anne Hriadelovej veľa zdravíčka, krásne prežitie sviatkov vianočných, veľa Božích milostí a zároveň všetko najlepšie k narodeninám, ktoré oslávi 1. januára. Ďakujeme za všetko. Dcéra Lenka s rodinou.

***

Najkrajšie darčeky, tie nie sú v škatuliach, sú ukryté tam, niekde v hĺbke, v nás. Skúsme si ich na Vianoce priať, možno ich prinesie ten, kto nás má rád. Krásne, pokojné vianočné sviatky želajú Radovan a Tina Hromkoví Vôňa medu, ihličia, dobrôt plný stôl, atmosféra vianočná, liek na každý bôľ. Je to čas vianočný, keď stromček sa ligoce, zo srdca prajeme vám prekrásne Vianoce.

***

Krásne prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, lásky a radosti do roku 2021 všetkým svojim kolegyniam a kolegovi z CVČ Včielka zo srdca želá Dáša.

***

Posielam Vám darček iba, je v ňom všetko, čo je treba, šťastie, pokoj, zdravia veľa, z úprimného srdca želám mojim bývalým p. učiteľom a p. profesorom p. u. Muškovej, p. u. Hlúbikovej, p. u. Lajčinovej, p. u. Šipulovej, p. u. Slávikovej, p. u. Rigovej, p. p. Flimmelovej, p. p. Panákovej, p. p. Čerešňovej, manželom Strmenským. Mária Capáková

***

Požehnané Vianoce prežite v radosti a nech je Váš nový rok plný Božej milosti, zo srdca želám všetkým mojim priateľom, známym, susedom, spolužiakom a kolegom (aj tým na dôchodku) z mesta Púchov, z ÚPSVaR a všetkým ľuďom dobrej vôle. Mária Capáková.

***

Vonku je zima, mrazivý chlad, no v srdci teplo, čo rozpúšťa ľad. A v okne sviečky rozžiaria strom, Vianoce tajomstvom naplnia dom.

***

Kopec darčekov, čo srdce pohladia, rodinu a priateľov, čo nikdy nezradia. K bohatstvu krôčik a ku šťastiu skok. Prajem pekné Vianoce a šťastný nový rok.

***

Nech svetlo vianočnej noci premení smútok na radosť, trápenie na šťastie a nezhody na pokoj. A nech Vás to všetko sprevádza po celý nový rok. Pokojné prežitie vianočných sviatkov celej redakcii Púchovských novín praje stála čitateľka Anna Gašpárkova z Nových Nosíc.

***

Zaspievaj koledu do vianočnej noci, veď lásku dostal si z veľkej Božej moci. Keď lásku dostal si, tak ju aj rozdávaj, pomocnú ruku vždy chudobným podávaj. V rodine prežívaj pokojné Vianoce, svetielko nádeje, nech Ti vždy blikoce. Život je vzácny dar, tak si ho v úcte maj, v láske a pokore ďalej ho prežívaj. Zaspievaj koledu na oslavu lásky len, nech šťastný pre Teba každý nový deň. Požehnané Vianoce praje Tereza