ZŠ Mládežnícka oslavuje 40. výročie vzniku

89

Tento rok je výnimočný pre ZŠ Mládežnícka v Púchove, lebo pred 40 rokmi otvorila prvýkrát svoje brány žiakom a otvára ich dodnes. V súčasnosti ju navštevuje takmer 650 žiakov, stará sa o nich 78 zamestnancov a každý rok tento počet narastá. To je dôkaz toho, že škola má čo ponúknuť a je to i povzbudením pre ďalšiu prácu.

Dôležité je reagovať na podnety a potreby dnešnej doby. Tak ako všetko i táto škola sa mení – modernizujeme, skrášľujeme, upravujeme vzdelávacie aktivity a pozorne vnímame život okolo nás. Vzdelávame našich žiakov a budúcich „dospelákov“ tak, aby z nich vyrástli osobnosti s uplatnením sa v práci a rozhľadom pre svoj osobný život.

Tomu zodpovedá i vízia tejto školy: „ZŠ Mládežnícka je školou, ktorá poskytuje kvalitné vzdelávanie všetkým deťom s dôrazom na prírodné vedy, inovatívne vyučovacie postupy, rozvoj osobnosti a samostatného myslenia detí, využitie modernej komunikačnej a informačnej techniky.“

Spôsob práce pedagógov tejto školy vystihuje motto tejto školy z pera J.A.Komenského: „Žiak nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale pochodeň, ktorú treba zapáliť.“

Počas mesiacov október a november prebiehala súťaž k 40. výročiu založenia našej školy o najlepšiu básničku a najkrajšie výtvarné dielo s témou „Naša škola“. Zapojili sa do nej žiaci prvého aj druhého stupňa, napísali básne plné krásnych myšlienok a vytvorili nádherné výtvarné dielka.

NAŠA ŠKOLA

Za horami, za dolami, škola sa nachádza,
medzi drevenými lavicami nuda odchádza.
Škola moja, milá školička,
rada ťa mám, ako úľ svoj včelička.

Už 40 rokov tu zvonček vyzváňa,
zlú náladu od žiakov zaháňa,
priateľstvá i prvé lásky vytvára,
spomienky v mládeži naveky zatvára.

Keď zazvoní zvonček zvonivý,
do triedy usadne kolektív tvorivý,
pán učiteľ s úsmevom vchádza,
nové učivo nám do hláv vsádza.

Lekár, murár, inžinier či vojačik,
každý začínal v tejto škole ako prváčik.
Základy, ktoré sa tu naučil, už mu nikto nevezme,
i keď iná škola jej žezlo prevezme.

Riaditeľ, či riaditeľka,
kvalita vzdelania vždy je veľká.
Čisté to tu stále máme,
poctivo sa prezúvame.

Tety kuchárky tiež musíme pochváliť!
Chutné jedlo vedia nám vždy pripraviť.
Náš pán školník šikovný chlap je,
kľučky, dvere, skrinky – všetko funguje.

Zažívame ťažké časy, och, škola moja, zavretá si!
Chýbaš mi snáď každý deň, zvoniť zvonček počuť chcem.
Stretneme sa o pár týždňov v našej drahej škole,
učitelia, žiaci, mamy budú v jednom kole.

Petra Koniariková, 6.B

SPOMIENKY

Tam v Púchove veselom,
je hneď škola za rohom.
Dlhé roky tu už stojí,
štyridsiatku oslavovať sa strojí.

Veľa detí odchovala,
tešila sa, strachovala.
Niekedy zas rozmýšľala,
ako dlho tu už stála.

Spoza dverí počuť krik,
ktorý zobudil by starý pník.
Cez hodiny je tam zase
ticho ako v hustom lese.

Prváčik sa na ňu teší,
veď naučí sa plno vecí.
Úlohy si písať bude,
cez písomky bude v kľude.

Deviataci odchádzajú,
svoju školu opúšťajú.
S láskou na ňu spomínajú,
spomienky si uchovajú.

Na Mládežke dobre nám je,
spoločne sa učievame.
Pekné veci zažívame,
spolu si tu užívame.

Štyridsať je dlhá doba,
doba krásnych spomienok.
Spomienky sú veľmi vzácne,
a z Mládežky veľmi krásne.

Nina Justusová, 6.B

Zdroj: ZŠ Mládežnícka