Vianočné vystúpenia žiakov ZUŠ Púchov

298

Žiaci Základnej umeleckej školy v Púchove mali v tohtoročnom predvianočnom čase množstvo vystúpení. Najskôr vystúpili v nedeľu 1. decembra na otvorení Adventných nedelí na pešej zóne a v sobotu 7. decembra hrali a spievali na Mikulášskom jarmoku. Nasledovala séria vianočných koncertov v kostoloch – 12. decembra hrali v Kostole sv. Michala archaniela v Lednických Rovniach, 17. decembra v Kostole sv. Petra a sv. Pavla v Dolných Kočkovciach a 18. decembra vo Farskom kostole Všetkých svätých v Púchove. Vo štvrtok 19. decembra zahrali poslancom mestského zastupiteľstva a pracovníkom mestských organizácií a spoločností zhromaždených na vianočnom posedení v Divadle Púchov. V piatok 20. decembra prišli ráno zahrať a zaspievať vianočné koledy na radnicu, aby potešili primátorku mesta a zamestnancov mestského úradu.

Foto: Slavomír Flimmel