Vianočný koncert žiakov a učiteľov ZUŠ v Dolných Kočkovciach

399

Počas vianočného obdobia sa dňa 20. 12. 2022, a to po dvoch rokoch z dôvodu dodržiavania protiepidemiologických opatrení, opäť konečne konal tradičný Vianočný koncert žiakov a učiteľov Základnej umeleckej školy v Púchove v kostole sv. Petra a sv. Pavla v Dolných Kočkovciach. Pripravený program koncertu bol pre návštevníkov skutočne pestrý. Nielenže odzneli tradičné koledy, ale aj diela vážnej hudby. Na úvod kostolný orgán slávnostne rozozvučali Ema Martinková Prelúdiom od J. S. Bacha a Tomáš Jancík so svojimi Variáciami na vianočnú pieseň. Predstavili sa aj mladí talentovaní klaviristi: Jakub Ježo, Lucia Urbanová, Šarlota Marmanová a Noemi Faboková. Husle patrili Valérii Šatkovej, ktorej skladba z filmu Šindlerov zoznam rozcítila nejedno srdce prítomných návštevníkov koncertu. Spev krásne predviedli dve speváčky Alica Golejová a Barbora Žiaková. Komorný akordeónový súbor prišiel s nádielkou vianočných kolied a akordeónové trio v podaní Lenky Jurdovej, Natálie Pilnej a Veroniky Pilnej zahral známu pieseň Už z hor zvoní zvon a Biele Vianoce. Na záver sa predstavil detský spevácky zbor Be Happy a komorný sláčikový súbor s pásmom kolied a dokonalú vianočnú atmosféru dotvorila záverečná pieseň Pie Jesu v podaní vokálnej skupiny HARMONY a sólistky Terézie Kostkovej. Veľké poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim deťom a pedagógom: Vladimírovi Gajdošovi za klavírne sprievody, Jurajovi Ripkovi za sprievod na gitare, Márií Jašurdovej zbormajsterke a dirigentke, Janke Ďurišovej (hra na violončelo), Michaele Janíkovej (hra na priečnej flaute), Márii Stupavskej (hra na akordeón). Samozrejme poďakovanie patrí aj všetkým učiteľom, ktorí deti na tento koncert pripravili.

Záverom veľké poďakovanie patrí aj starostovi obce Dolné Kočkovce Martinovi Dolinskému, ktorý bol hlavným organizátorom a krásne sa o deti postaral. Tiež poďakovanie patrí farnosti Horné Kočkovce v zastúpení p. farárovi Miroslavovi Bilčíkovi za poskytnutie filiálneho kostola v Dolných Kočkovciach. Treba pevne veriť, že takýchto krásnych koncertov bude v budúcnosti stále viac, aby sa krása hudby mohla šíriť pre čo najširšie publikum aj v okolitých obciach.

Jana Marmanová, ZUŠ Púchov