Prezidentka Zuzana Čaputová udelila štátne vyznamenanie spisovateľovi Ľudovítovi Didi

164

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila v nedeľu 1. januára 2023 štátne vyznamenania 28 osobnostiam z rôznych oblastí spoločenského života pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky. 

Ocenené osobnosti podľa prezidentky svojím životom a dielom mimoriadnym spôsobom prispeli k úspechom republiky a blahu jej občanov a reprezentujú posun od spoločenstva, ktoré musí brániť svoju existenciu až po spoločnosť, ktorá je súčasťou moderných európskych kultúrnych a vzdelaných národov.

„Dnes večer prevzali vyznamenania ľudia, ktorí v období neslobody vzdorovali tomu, čo sa zdalo byť neodvratné. Konali v duchu toho, čo pred slovenským režimovým súdom v roku 1954 povedal Silvester Krčméry: „Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu. Tú moc vám nezávidíme a netúžime po nej. Nám stačí tá pravda, lebo je väčšia a silnejšia ako moc.“

Rovnako sú medzi ocenenými ľudia, ktorí prispeli k dnešnej demokratickej tvári našej krajiny. Podieľali sa na jej humanizácii, na zavádzaní spoločenských zmien, na skvalitňovaní sociálnych služieb, či na tom, aby ľudia bez ohľadu na svoj pôvod mali rovnaké životné šance ako ostatní. Je našim spoločným šťastím, že sú tu ľudia, ktorí na seba dobrovoľne prijímajú ťarchu sveta, lebo pomoc iným považujú za spôsob, akým chcú žiť svoj život.

Viacerí z tých, ktorí si dnes prevzali vyznamenanie, sa už narodili s darom – vzácnym osobným nadaním. Pretože svoj talent nepremárnili, ale rozvíjali ho a pracovali na ňom, dokázali veľké veci. Či už v oblasti vedy alebo športu. Vyznamenania prevzali tiež ľudia kultúry a umenia. Umenie je najvyššia radosť, ktorú človek dáva sebe a ďalším ľuďom. Umelci, ktorí tento druh radosti dokážu šíriť, neslúžia len svojmu talentu, ale aj nám všetkým.

Všetkým vám, ktorým som udelila vyznamenanie chcem poďakovať za život a dielo, vďaka ktorým ste ho získali.“

Medzi vyznamenanými bol aj púchovský rodák, učiteľ, rómsky spisovateľ, signatár Charty 77 a účastník protikomunistického odboja Mgr. Ing. Ľudovít Didi (1931-2013). Rad Ľudovíta Štúra III. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu prevzal jeho syn JUDr. Ľudovít Didi.

Zdroj: www.prezident.sk, www.facebook.com/zcaputova

O Ľudovítovi Didi Púchovské noviny v minulosti napísali:

https://www.puchovskenoviny.sk/ludovit-didi-cim-viac-ma-kopali-tym-viac-som-rastol/

https://www.puchovskenoviny.sk/spisovatel-ludovit-didi-o-puchove/

https://www.puchovskenoviny.sk/chartista-ludovit-didi-sa-nepodvolil-sovietskym-okupantom/

https://www.puchovskenoviny.sk/maria-didiova-nicoho-nelutujem/