Vianočný príhovor primátorky: Požehnané a milostiplné Vianoce!

350

Milí Púchovčania,

je advent a každý sa s týmto obdobím vysporiadavame inak: vypekáme, beháme po obchodoch, vianočných trhoch, počúvame koledy… Tiež milujem Vianoce, ten pocit, keď sme aspoň chvíľu všetci spolu, pozeráme rozprávky a užívame si vzájomnú prítomnosť.

Tento rok bol náročný aj pre mňa: bol to prvý rok, ktorý som sa snažila zodpovedne zvládnuť a hoci sme v závere roka boli nútení, vzhľadom na vládnu politiku, tak ako aj iné mestá a obce, prijať niektoré nepopulárne rozhodnutia, stále som presvedčená, že to ako mesto spoločne zvládneme. Viem, že každý má iný pohľad na vec a za rok sa nepodarí splniť všetko, čo si človek zaumieni, ale verím, že rozbehnuté projekty sa podarí zrealizovať a po ďalších mesiacoch bude postupne vidieť výsledky našej spoločnej práce.

Posledné dni som strávila v spoločnosti detí v materských škôlkach, so seniormi v zariadeniach sociálnych služieb, v detskom domove, ale i v zariadeniach s deťmi a mládežou, ktorí majú určité fyzické alebo psychické znevýhodnenie a musím povedať, že všetky tieto stretnutia boli úžasné a to z jediného dôvodu: boli to stretnutia plné citu, lásky a nádeje… Všetci sme mali očí plné sĺz a dojatia nad tým, čo dokážu títo ľudia zvládnuť a ako vedia napriek nie práve priaznivej osobnej situácii rozdávať radosť. A o tom je toto obdobie: rozdávať pokoj, lásku, radosť a nádej.

Preto aj ja by som vám všetkým, milí Púchovčania, chcela zaželať príjemné predvianočné adventné obdobie a požehnané prežitie vianočných sviatkov. Prajem vám, aby ste Vianoce prežili v pokoji a láske v kruhu rodiny a tých, na ktorých vám najviac záleží. Skúsme aspoň na chvíľku zabudnúť na tú častú nevraživosť medzi ľuďmi a na starosti, ktoré nás všetkých trápia a vnesme aspoň počas týchto dní do vzájomných vzťahov trocha ľudského porozumenia a lásky, pretože vtedy určite nájdeme aj ten vytúžený pokoj v duši. Požehnané a milostiplné Vianoce!

Katarína Heneková
primátorka mesta Púchov