Vieš o úradníckom čine, ktorý si zaslúži byť ocenený?

58

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť v spolupráci s Klubom úradníkov dobrej vôle a ostatnými partnermi otvorili zbieranie nominácii do druhého ročníka Úradníckeho činu roka. Čas na nominovanie či prihlásenie sa je do konca augusta 2020.

Tento rok majú usporiadatelia – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť v spolupráci s Klubom úradníkov dobrej vôle v úmysle oceniť úradníkov, úradníčky alebo úradnícke tímy, ktoré počas pandémie nového koronavírusu výrazne prispeli k akcieschopnosti a prívetivosti štátu či samospráv: či už zjednodušili alebo zmodernizovali postupy, prípadne prišli s úplne novými nápadmi, ktoré zvýšili alebo zrýchlili kvalitu verejných služieb v kritickom čase.

Úradnícke aktivity či projekty, ktoré nominujete na ocenenie, posúdi odborná porota. Jej členovia budú zvažovať:

  • ako úradníci myslia na komfort a záujem občanov – používateľov verejných služieb;
  • ako dosahujú hmatateľné výsledky;
  • ako vznikli a fungujú na princípoch otvorenosti a spolupráce;
  • ako reagujú na vývoj v spoločnosti a vo svete; sú inovatívne a moderné.

Ocenené projekty a iniciatívy budú rozdelené do štyroch kategórii:

  • ústredná štátna správ,
  • miestna štátna správa,
  • samospráva,
  • ostatné.

Bližšie informácie sa dočítate na uradnickycin.sk.

Zdroj: zmos.sk, foto: pixabay