Volejbalová sezóna 2022/23 opäť s majstrovskými titulmi

144

Uplynulú sezónu môžeme považovať za jednu z najúspešnejších v histórii volejbalového oddielu a to v rámci Púchova, ale i celého Slovenska. Oddiel mal zapojených do majstrovských súťaží 8 družstiev.

Družstvo Juniorov štartovalo v 1. lige, kde si svojimi umiestením vybojovalo účasť na M SR. Vynikajúcimi výkonmi si na M SR vybojovali veľmi pekné 2. miesto.

Tréner juniorov: Ivan Štefko, Asistenti trénera: Alex Pusztay, Natália Feriancová

Družstvo Kadetov si taktiež vybojovalo v dlhodobej súťaži postup na M SR, kde si hráči vybojovali veľmi pekné 3. miesto.

Tréner kadetov: PaedDr. Ivan Štefko

Starší žiaci sa po tuhých bojoch prebojovalo taktiež na M SR. Tu obsadili slušné 5. miesto, nakoľko už ich postup na M SR bol veľmi náročný.

Tréner: Martin Dvorský

Mladší žiaci „6-ky“ sa na M SR prebojovali z prvého miesta a na finálovom turnaji obsadili konečné 3. miesto.

Tréner: Matej Pecho

Kategória mladší žiaci „4-ky“ vyhrala taktiež dlhodobú súťaž, avšak záver bol na „Festivale Mládeže“ kde „A“ družstvo získalo 1. miesto a „B“ družstvo 2. miesto.

Tréner: Matej Pecho

Mladší žiaci „3-ky“ – družstvá v tejto kategórií sa prebojovali na „festival mládeže“ do Nitry, kde taktiež obsadili vynikajúce 1. a 2. miesto.

Tréner: Rastislav Pagáč

Najvýraznejší úspech dosiahli žiaci športových volejbalových tried ZŠ Gorazdova. Po dlhodobej súťaži sa prebojovali na záverečný turnaj – tento turnaj vyhrali a stali majstrami Slovenska. Žiakov v škole vedie PaedDr. Ivan Štefko.

Okrem súťažiacich družstiev pracovali v oddiely družstvá predprípravky a dvoch prípraviek ktoré s dobrou „zásobárňou“ pre družstvá mládeže. Chlapčenský volejbal sa svojimi úspechmi zaradil medzi 5 najlepších oddielov na Slovensku o čom svedčí aj to že oddiel má štyroch reprezentantov SR v mládežníckych kategóriách. A ako jediný chlapčenský klub na Slovensku sme sa prebojovali na Majstrovsvá SR v každej jednej vekovej kategórií.

Dobré úspechy sú dosahované aj na základe dobrých podmienok vytváraných mestom Púchov a MŠK Púchov. Vďaka patrí aj všetkým hráčom, trénerom ako i všetkým rodičom a priaznivcom športu.

VO 1970 MŠK