II. ročník Okresných športových hier seniorov

162

OO JDS Púchov v spolupráci so ZO JDS Dolné Kočkovce pod záštitou primátorky mesta Púchov JUDr. Kataríny Henekovej a starostu obce Dolné Kočkovce JUDr. Martina Dolinského usporiadali dňa 17.8.2023 v športovom areáli Dolné Kočkovce II. ročník Okresných športových hier seniorov okresu Púchov. Z deviatich ZO JDS okresu Púchov súťažili športovci v 5 disciplínach. Do súťaže sa zapojili aj starostovia obcí: Dohňany, Lúky, Lysá p/M., Dolná Breznica, Dolné Kočkovce, starostka obce Horovce a tiež p. primátorka mesta Púchov. Hry prebiehali v športovom duchu, víťazi boli odmenení sladkými medailami, v družstvách 3. miesto obsadili seniori z Dolných Kočkoviec, 2. miesto seniori z Lúk a 1. miesto seniori z Dolnej Breznica. Za úspešné konanie hier, za pomoc a finančnú pomoc ďakujeme p. primátorke mesta PÚCHOV JUDr. Kataríne Henekovej a starostovi obce Dolné Kočkovce JUDr. Martinovi Dolinskému a tiež členom ZO JDS Dolné Kočkovce.

Elena Gelnarová, predsedníčka OO JDS Púchov