Vy rozhodujete, my pomáhame – slávnostné odovzdanie šekov výhercom

213

Dňa 24. marca 2023 o 13.00 hod. pred hypermarketom TESCO Púchov slávnostne odovzdali šeky výhercom súťaže Vy rozhodujete, my pomáhame.

Akcie sa okrem manažérov TESCA (Martin Petrani, Jana Kubalová, Michaela Lehotská) zúčastnili aj primátorka mesta Púchov Katarína Heneková a zástupcovia víťazných organizácií:

1.miesto: 1 300 EUR – Združenie na pomoc osobám s mentálnym a telesným postihnutím v Púchove: OÁZA POHODY

Barbora Orgoníková – členka občianskeho združenia, riaditeľka CSS- KOLONKA

Veronika Šponiarovaná – členka občianskeho združenia, inštruktorka sociálnej rehabilitácie CSS- KOLONKA

2.miesto: 600 EUR – Základná škola J. A. Komenského, Púchov: KERAMICKÁ DIELŇA – TRADÍCIA NÁS SPÁJA

Ivana Kupčov – zástupkyňa ZŠ J. A. Komenského v Púchove

Miroslava Gergelová – autorka projektu Keramická dielňa

3.miesto: 300 EUR – Klub hokejbalu a florbalu Púchov: PODPORA A ROZVOJ TALENTOVANEJ MLÁDEŽE

Mário Haluška – sekretár klubu

Grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame organizovala spoločnosť Tesco tento rok už dvanásty raz. V rámci programu Tesco podporuje projekty s pestrým zameraním na rozvoj komunít. Za vybrané projekty prebiehalo hlasovanie vo všetkých obchodoch Tesco po celom Slovensku. Za projekty hlasovali samotní zákazníci, ktorí za každý nákup dostali 1 hlasovací žetón.

Projekty zapojené do hlasovania na obchodoch získavajú granty podľa umiestnenia v hlasovaní zákazníkov v danom regióne v nasledovnej výške: 1. miesto: 1 300 eur, 2. miesto: 600 eur, 3. miesto: 300 eur. Dokopy tak za 12. edíciu Tesco rozdelí takmer 170 000 eur medzi 231 víťazných organizácií. Celkovo Tesco darovalo za zrealizovaných 12 edícií programu už viac ako 1,85 milióna eur na podporu 2 310 projektov.

Umiestnenie organizácií v grantovom programe Vy rozhodujete, my pomáhame v Púchove:

1. Združenie na pomoc osobám s mentálnym a telesným postihnutím v Púchove: OÁZA POHODY – 7 661 hlasov

Cieľom projektu je podporiť prijímateľov Centra sociálnych služieb – KOLONKA. Tráviť čas spolu, navodiť psychickú pohodu v skultúrnenom prostredí. Projektom by chceli obnoviť spoločenskú miestnosť, kde sa stretávajú prijímatelia spolu s rodinami a verejnosťou, a vytvoriť pokojné a kultúrne prostredie v zariadení, kde sa nachádzajú osoby s hendikepom.

2. Základná škola Jana Amosa Komenského, Púchov: KERAMICKÁ DIELŇA – TRADÍCIA NÁS SPÁJA – 6 552 hlasov

Ľudové remeslá sprevádzajú ľudstvo odpradávna a v tejto tradícii pokračovať by chceli pokračovať. Keramický krúžok v škole je veľmi populárny a snahou je doplniť už zariadenú keramickú dielňu školy o keramické pomôcky – hlinu, glazúry, modelárske náradie a v rámci dobrovoľníckej činnosti prehlbovať nielen manuálne zručnosti, empatiu, ale aj vzťah k ľudovým tradíciám v spolupráci so zdravotne znevýhodnenými občanmi mesta Púchov a s deťmi zo Špeciálnej základnej školy v Púchove.

3. Klub hokejbalu a florbalu Púchov: PODPORA A ROZVOJ TALENTOVANEJ MLÁDEŽE – 4 447 hlasov

Organizácia je zameraná na rozvoj všeobecných pohybových schopností detí, ale najmä v oblasti čoraz modernejšieho športu a tým je florbal. Väčšinu prostriedkov využívajú na nákup tréningových pomôcok, a tak skvalitňujú tréningové procesy. Pre deti je ideálne pridať sa ku kolektívnym športom, kde sa rýchlejšie môžu zdokonaľovať, ale aj socializovať do väčšej spoločnosti, čo je nesmierne dôležité.

TESCO
Foto: Slavomír Flimmel