Vydanie poštovej známky „Šport: 100. výročie horolezeckého spolku JAMES“

63

Slovenská pošta, a.s., vydá 13.8.2021 poštovú známku „Šport: 100. výročie horolezeckého spolku JAMES“, s nominálnou hodnotou 0,65 €. Inaugurácia poštovej známky sa uskutoční v piatok 13. augusta sa o 17,00 na Popradskom plese na Majláthovej chate za účasti Zoltána Demjána – jedného z najúspešnejších slovenských výškových horolezcov – a generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a.s., Martina Ľuptáka. Priamo na akcii bude zriadená aj príležitostná poštová priehradka pošty Štrbské Pleso.

Poštová známka rozmerov 26,5 x 33,9 mm vrátane perforácie vychádza vo forme tlačového listu s 50 známkami. Známku vytlačila technikou ofsetu v kombinácii so serigrafiou spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.

Motívom poštovej známky je detail inštalácie sochy Štefana Papča „Bivak“ na stene Lomnického štítu. Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 13. 8. 2021 a domicilom mesta Bratislava. Na prítlači FDC je stvárnené tzv. lezecké skóre, grafické znázornenie pohybu horolezca po skalnej stene. Motív FDC zobrazuje systém horolezeckých značiek.

Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je Štefan Papčo.

Slovenský horolezecký spolok JAMES združuje záujemcov o všetky druhy horolezeckých aktivít, od halového lezenia a boulderingu po zdolávanie najvyšších hôr planéty. Podporuje členov, školí a vzdeláva mladých a začínajúcich lezcov a cvičiteľov, zaisťuje lezecké cesty, v spolupráci s ochranármi reguluje lezecké aktivity v jednotlivých oblastiach, vedie členov k ochrane prírody, organizuje spolkové podujatia, vyhodnocuje celkovú činnosť spolku i výsledky súťaží v jednotlivých disciplínach. Vydáva časopis Horolezec a s Klubom slovenských turistov obhospodaruje 4 chaty vo Vysokých Tatrách. SHS JAMES je členom medzinárodných horolezeckých asociácií UIAA, IFSC, EUMA a IFSC Europe.

Spolok založili v roku 1921 traja horolezci zo Spišskej Novej Vsi. Názov zvolili podľa ich obľúbeného broskyňového kompótu „james“ a neskôr písmenám priradili významy: Idealizmus, Alpinizmus, Mortalita (v súčasnosti Moralita), Eugenika (v súčasnosti Entuziazmus) a Solidarita. Do druhej svetovej vojny sa Slováci na špičkových výkonoch v Tatrách veľmi nepodieľali. Potom začali liezť na Kaukaze a v Alpách. Koncom 60. rokov 20. storočia už predstavovali tatranskú avantgardu a začali sa presadzovať aj v kolíske alpinizmu ťažkými výstupmi na najvyššie hory Európy. Po úspechoch v Tatrách, Alpách, na Kaukaze a v nórskych horách nasledovali expedície na Pamír a do Hindúkušu.

V roku 1971 vystúpili Jamesáci ako prví občania východnej Európy na osemtisícovku Nanga Parbat a o 13 rokov dosiahli aj strechu sveta Mount Everest. V osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch sa dostali do svetovej špičky v pretekárskom skialpinizme. V posledných rokoch sa zapísali do dejín horolezectva výstupmi v ťažkých vysokých stenách Západných Álp, kirgizských hôr, Karakoramu alebo Patagónie, ale aj v pretekárskom lezení.

Slovenská pošta