Výmena štyroch starých prístreškov MHD za nové

98

V priebehu mesiacov apríl a máj zabezpečilo Oddelenie dopravy a služieb MsÚ Púchov výmenu starých autobusových prístreškov za nové v meste Púchov (Nimnická cesta I. + Nimnická cesta II.), v miestnych častiach Nosice (Nosice IV. Požiarna zbrojnica) a Ihrište, ktorú realizovala firma ABRIS-SK, s.r.o.

Oddelenie dopravy a služieb MsÚ