Polícia informuje

194

Pri mimoriadnej kontrole zistili policajti na krajských cestách 139 priestupkov
Dňa 9. mája 2022 v čase od 12.00 hod. do 16.00 hod. bola na území Trenčianskeho kraja vykonaná celokrajská osobitná kontrola. Bola zameraná na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok vodičmi pred a počas vedenia vozidla, na kontrolu dodržiavania maximálnych dovolených a obmedzených rýchlostí jazdy vozidiel, na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky nemotorovými účastníkmi cestnej premávky a na kontrolu dodržiavania povinností vodičov voči chodcom. Do celokrajskej osobitnej kontroly bolo nasadených 41 policajtov. Celkovo bolo zistených 139 priestupkov. Z toho 129 bolo vybavených v blokovom konaní, 6 priestupkov bolo vyriešených napomenutím a 4 boli odstúpené na správne konanie na príslušný dopravný inšpektorát. U jedného nemotorového účastníka bola vykonaná pozitívna dychová skúška na prítomnosť alkoholu v organizme. Aj u jedného vodiča motorového vozidla bola vykonaná pozitívna dychová skúška na prítomnosť alkoholu v organizme a to do 1 promile. Celkovo policajti zadržali tri vodičské preukazy. Z toho jeden za požitie alkoholických nápojov a dva z dôvodu, že vodiči nemali pri sebe dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie pokuty na mieste.

Uviazol v podzemnom kontajneri
Kuriózny prípad riešili púchovskí mestskí policajti na Mojmírovej ulici v Púchove. Krátko popoludní preverovali telefonickú informáciu, že v podzemnom veľkoobjemovom kontajneri na komunálny odpad je neznámy muž a nemôže sa z neho dostať von. Mestskí policajti zistili, že vo vnútri kontajnera je známy púchovský bezdomovec. Ten mestských policajtov informoval, že do podzemného kontajnera vošiel dobrovoľne, no nevie sa z neho dostať von. Mestskí policajti oslovili okolostojacich občanov, či náhodou nemajú rebrík. Jedna zo žien požičala hliadke skladací rebrík, pomocou neho bezdomovec z kontajnera vyliezol. Neutrpel žiadne zranenie.

Trestná výprava?
Hliadka mestskej polície zasahovala v noci na požiadanie stálej služby Obvodného oddelenie Policajného zboru v Púchove pri rieke Váh, kde sa mala strhnúť bitka. Hliadka na mieste našla muža, ktorý mestských policajtov informoval, že jemu i jeho rodine sa mala vyhrážať skupina ľudí, ktorí na miesto prišli na troch automobiloch. Hliadka mestskej polície zostala na mieste až do príchodu štátnych policajtov, priestor monitorovali až do jednej hodiny nadránom.

Psíka mu priniesli
Na oddelenie mestskej polície prijali telefonické oznámenie, podľa ktorého po Ulici športovcov pobehuje malý jazvečík. Po príchode na miesto hliadka nenašla ani psa, ani oznamovateľku. Po chvíli prišla na miesto žena, ktorá na rukách priniesla majiteľovi jeho psa. Hliadka mestskej polície priestupok proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta vyriešila napomenutím.

Zaspal na chodníku
Púchovskí mestskí policajti riešili na základe telefonického oznámenia priestupok proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Púchov. Na Námestí slobody ležal vedľa chodníka muž, ktorý bol evidentne pod vplyvom alkoholu. Muža hliadka prebudila a odprevadila ho do miesta bydliska, kde si ho prevzal jeho syn.

KR PZ Trenčín, MsP Púchov