Výmena svietidiel verejného osvetlenia v meste

268

Výrazné zvýšenie elektriny neobišlo ani naše mesto. Ak chceme v meste v tomto roku realizovať všetky naplánované investície a nie je ich málo, musíme hľadať všetky možnosti úspory elektrickej energie. Naviac, sa do tohoto roku presunula aj časť investičných zámerov z minulého roku, či už z dôvodov pandémie Covid-19, alebo z dôvodu zvyšovania cien stavebných materiálov. S týmto problémom sa však stretávali aj iné mestá a obce. Veľa krát sa totiž stávalo, že z uvedených dôvodov vysúťažené firmy odstupovali od uzavretých zmlúv, alebo zmluvy ani nepodpisovali. Úsporné opatrenia sa môžu najviac prejaviť v spotrebe elektrickej energie potrebnej pre verejné osvetlenie mesta a mestských častí.

Verejné osvetlenie ročne spotrebuje okolo 650.000 kWh elektrickej energie. Pri takto vysokej spotrebe je každé zvýšenie ceny elektriny veľmi negatívne voči plánovaným financiám v rozpočte, ktoré sú vyčlenené na verejné osvetlenie.

V druhej polovici minulého roka zostavila pani primátorka pracovnú skupinu zloženú z konateľov MSBP, PTSM, Púchov servis, poslancov Lukáša Ranika, Daniela Laka a pána Petra Mazáka. Skupina začala hľadať najoptimálnejšiu alternatívu pre úsporu elektriny. Previedol sa audit všetkých lámp v meste a v mestských častiach. Keďže máme v meste 1.861 lámp, podrobný audit z časového hľadiska bol pomerne náročný. V hre bolo niekoľko variant, od nočnej časovej regulácie vypínania jednotlivých vetiev svietidiel až po výmenu svietidiel za úsporné LED svietidlá. Prebehlo niekoľko rokovaní s potenciálnymi dodávateľmi rôznych technológii a rôznych spôsobov financovania. V hre boli aj GES (garantované energetické služby), využitie ktorých by znamenalo, že vysúťažený dodávateľ technológie a prác spojených s výmenou svietidiel, prevedie výmenu a poskytne financovanie na 10 rokov s tým, že služby GES sa nezapočítavajú do investičného dlhu mesta. Vzhľadom na časovú náročnosť prípravy a samotnú cenu za GES, pracovná skupina túto alternatívu neodporučila.

Odporučila postup, ktorý by mal byť z hľadiska financií najefektívnejší s maximálnym využitím technického a ľudského potenciálu našich vlastných mestských spoločností. V súčasnosti máme v meste svietidlá s nasledovnými výkonmi: 692 ks – 36W, 839 ks – 70W, 236 ks – 100W a 94 ks – 150W.

Po výbere dodávateľa materiálu, Podnik technických služieb v spolupráci s Púchov servis prevedú v čo možno najkratšom čase výmenu 150W, 100W a nakoniec 70W svietidiel. Celá investícia by nemala byť vyššia ako 200 tisíc eur. Očakávaná úspora na elektrickej energii by mala byť už tento rok okolo 100 tisíc eur. Pri výberovom konaní na dodávateľa lámp bude našim zámerom požadovať rozloženie našich platieb za materiál na dlhšie obdobie, optimálne na štyri roky. To by znamenalo, že úsporné svietidlá si vlastne zarobia sami na seba a mesto z hľadiska finančného roka nebude potrebovať investičné prostriedky na výmenu LED lámp. Ak sa nám to podarí, reálny finančný prínos z úspory elektriny z verejného osvetlenia bude každý rok významný.

Určite veľa našich občanov si dá otázku: Prečo mesto uvedenú výmenu svietidiel nespravilo už v minulosti? Odpoveď je jednoduchá. Mesto nevlastnilo verejné osvetlenie! Osvetlenie vlastnila firma FIN.MOS. Mesto nemohlo investovať do cudzieho majetku a preto je stav svietidiel taký aký je – nevyhovujúci z hľadiska spotreby elektriny.

Len vďaka aktivite pani primátorky Katky Henekovej a mestského právnika sa nám v minulom roku podarilo získať verejné osvetlenie späť do vlastníctva mesta. A to takým excelentným spôsobom, že mesto okrem DPH neplatilo za získané verejné osvetlenie vôbec nič!

Ale to ešte nie je koniec. Podľa zmluvy ktorú podpísal bývalý primátor Michalec, firma FIN.MOS (podľa prehlásenia predsedu predstavenstva na EK) vymenila okolo 880 ks lámp a svietidiel za cenu 2,4 milióna eur! Každý si ľahko spočíta, že jedna lampa stála okolo 2.700,- eur! Nie, neboli zo striebra a ani zo zlata. Prečo toľko stáli a prečo schválili vtedajší poslanci zmluvu bez ceny, bude musieť Michalec ešte veľmi podrobne vysvetľovať. Len pre porovnanie, dnes už po výraznom zvýšení cien materiálu a práce, stojí kompletná výmena stožiara s LED svietidlom okolo 1.200,- eur bez DPH.

Čaká nás veľa práce, samotná výmena svietidiel bude prebiehať permanentne, prosím našich občanov, aby strpeli prípadné obmedzenia v priechodnosti chodníkov a ciest.

Daniel Lako, predseda EK