Z činnosti MO Slovenského rybárskeho zväzu Púchov

128
www.miromikac.sk

Práca s deťmi a mládežou v školskom roku 2020/21

Krúžky mladých rybárov pri Miestnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) Púchov začali svoju činnosť v septembri 2020. Krúžky pracovali v Púchove, v Beluši, v Lednických Rovniach, v Dolnom Lieskove, v Lysej pod Makytou a Dolných Kočkovciach.

Deti pod vedením poverených vedúcich pracovali podľa schváleného harmonogramu. Práca bola rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V ročníku 2020/2021 začalo navštevovať krúžky 107 detí, z toho bolo 22 dievčat. Na začiatku mája boli naplánované detské preteky, ktoré sa mali konať na Odhánkach, no z dôvodu protipandemických opatrení ohľadne šírenia vírusu Covid-19, sa nakoniec plánované preteky neuskutočnili.

V polovici apríla sa vždy v minulosti konali skúšky mladých rybárov, na základe ktorých im boli vydané povolenia na rybolov. Z rovnakého dôvodu ako preteky, museli byť aj tieto skúšky nakoniec zrušené.

Výbor neskôr na svojom zasadnutí rozhodol, že deťom ktoré navštevovali krúžky, budú vydané povolenia pre tento rok aj bez vykonania testov. Chcel by som ako vedúci pre činnosť s deťmi a mládežou poďakovať vedúcim krúžkov, ako aj výboru MO SRZ Púchov. Verím, že spolupráca bude aj v budúcom roku dobrá a že sa nám podarí vychovať veľa dobrých adeptov športového rybárstva. Celkovo v krúžkoch pri MO SRZ Púchov úspešne ukončilo 107 detí.

Radoslav Šedý, vedúci sekcie detí a mládeže

Novým fenoménom bol pokles rozpusteného kyslíka v revíroch

V roku 2021 sme, chvalabohu, aj s ohľadom na koronavírus neriešili otravy našich tokov a potokov. V tomto roku sa však v našich revíroch objavil iný fenomén a to pokles rozpusteného kyslíka vo vode.

Prvý prípad, ktorý nám nahlásili rybári z Prievidze, ktorý si všimli na hladine revíru Štrkovisko pod železničným mostom ryby, lapajúce po vzduchu a kontaktovali nášho tajomníka. Od piatku 27. 8. do nedele 29. 8. prebehla záchranná akcia rýb. Odumieranie siníc spôsobilo enormný úbytok rozpusteného kyslíka vo vode a nepriaznivé počasie tento deficit ešte znásobilo. Dokázali sme tento stav podchytiť v začiatku a vzniknutú situáciu sme operatívne začali riešiť. Počnúc meraním rozpusteného kyslíka, aplikáciou baktérie až po oslovenie hasičského zboru, ktorý nám ochotne pomohol okysličovať vodu. Situáciu sa nám postupne podarilo dostať pod kontrolu a stav rozpustného kyslíka sme naďalej monitorovali. K úhynu rýb nedošlo a ani sa tento stav neopakoval.

Druhý podobný prípad, avšak s tragickejšími dôsledkami sa stal na revíri Štrkoviská Lednické Rovne 12. 10. 2021. Bohužiaľ, ani tomuto revíru sa tento rok nevyhla kalamita, kedy v dôsledku poklesu rozpusteného kyslíka vo vode nastal úhyn rýb – prevažne zubáča. Jednalo sa prevažne o generačné ryby, ktoré budú v budúcnosti chýbať pri prirodzenom nerese.

A ďalší prípad nahlásil púchovský rybár, kde na Odhánke č. 6 tiež pozoroval ryby lapajúce po vzduchu. Toto sa opakovalo viackrát, naposledy pozorované 11. 11. Tu sa však úbytok rozpusteného kyslíka meraním nepotvrdil.

Chcel by som týmto apelovať na našich rybárov, aby si všímali aj takéto prejavy rýb vo vode, lebo len rýchlym zákrokom možno eliminovať škody na rybej obsádke.

Dalibor Piška, referent čistoty vôd

Ilustračné foto: Miroslav Mikáč