Výročná členská schôdza ZO SZZP Púchov

139

V piatok 17. marca 2023 sa v DK Streženice zúčastnilo 110 členov (zo 273 členskej základne) výročnej členskej schôdze ZO SZZP Púchov.

Za účasti hostí zo šiestich okolitých ZO SZZP vyhodnotili rozmanitú činnosť, hospodárenie ZO, správu o kontrole za rok 2022 a schválili plán aktivít na rok 2023. V úvode si prítomní uctili minútou ticha pamiatku 37 zomrelých členov. Do nového volebného obdobia bol opäť zvolený predseda Ján Petro, ktorý predsedá 11-člennému výboru. Predseda poďakoval MsÚ a primátorke Kataríne Henekovej za ústretovosť a podporu, predsedovi TSK a aj všetkým spoločnostiam i individuálnym podporovateľom, sponzorom a darcom vecných cien do tomboly. Ich podpora kladne vplývala na činnosť našej organizácie a zmierňovala problémy v neľahkých životných situáciách členov ZO SZZP Púchov. Predseda Ján Petro vyzdvihol účasť členov a ich pomoc, ktorí sa podieľali pri všetkých aktivitách za rok 2022. Za MsÚ mala príhovor poslankyňa Irena Kováčiková a odovzdala pozdrav od primátorky Kataríny Henekovej, ktorá sa pre pracovné povinnosti nemohla VČS zúčastniť. V príhovore oboznámila o sociálnej, finančnej i právnej pomoci osamelým seniorom a zdravotne znevýhodneným občanom MsÚ Púchov. Po diskusii a ukončení pracovného programu schôdze nasledovalo malé občerstvenie a družná zábava pri živej hudbe.

Peter Farkaš
Foto: Slavomír Flimmel