64.ročník Okresného kola Fyzikálnej olympiády kat. E a F

160

Centrum voľného času Púchov organizovalo 15. marca 2023 Okresné kolo Fyzikálnej olympiády kat. E a kat. F v priestoroch CVČ Púchov. Hlavným cieľom olympiády je podporovať talentovaných žiakov vo fyzike a pomáhať im tento talent rozvíjať. Olympiády sa zúčastnilo 8 žiakov, z troch škôl: ZŠ Mládežnícka Púchov, ZŠ E. Schreibera Lednické Rovne a Gymnázium Púchov.

Kategória E je určená pre žiakov 9. ročníka a viacročných gymnázií. Na prvom mieste sa umiestnil študent Gymnázia Šimon Pravda. Druhé miesto patrilo Viktórii Vongrejovej, taktiež z Gymnázia Púchov, tretie miesto nebolo udelené. Obaja študenti postupujú do krajského kola, držíme palce, aby svoje vedomosti i tam obhájili a umiestnili sa na popredných pozíciach.

Žiaci, ktorí súťažili v kategórii F (8. ročník ZŠ) nepostupujú do krajského kola, nakoľko táto kategória končí okresným kolom. Prvé miesto však s veľkým bodovým predstihom obsadil žiak ZŠ Mládežníckej v Púchove, Tomáš Lang. Na druhom mieste skončila žiačka ZŠ E. Schreibera Led. Rovne Alžbeta Lokajová. Všetci zúčastnení si zaslúžia pochvalu, nakoľko úlohy olympiády boli skutočne náročné.

Na záver by som chcela veľmi pekne poďakovať komisii v zložení Mgr. Miroslav Bučko, RNDr. Mária Behrová a Ing. Ján Chudiváni, PhD., za prácu pri hodnotení testov a pomoc pri organizovaní podujatia.

-di-