Výročná schôdza púchovských hasičov

619

Dňa 4. 3. 2018 sa zišli púchovskí hasiči na výročnej schôdzi, aby zhodnotili rok 2017.

Na schôdzi sa zúčastnil aj primátor mesta Púchov Mgr. Rastislav Henek, za profesionálny HaZZ Púchov jeho veliteľ Ing. Richard Hikl a tajomníčka Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) SR Púchov Paulína Lacková, ako aj pozvaní hostia z Brumova (ČR), Vysokej nad Kysucou a Kelčova.

Pred otvorením schôdze Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Púchov zúčastnením zarecitovali hasičskú básničku 5-ročná Viktória Mišúnová, 9-ročný Alexander Ridzik a 9-ročná Simonka Sečkárová, za ktorú sa im hasiči poďakovali veľkým potleskom.

Schôdzu viedol predseda DHZ Jozef Ridzik. Jeden z bodov programu bola správa o činnosti v zbore počas celého roka 2017, ktorú predniesol veliteľ DHZ Púchov Ing. Michal Koukal. Činnosť v zbore bola bohatá, nakoľko náš zbor po všetkých stránkach zabezpečoval všetko, čo súviselo s oblasťou požiarnej ochrany a iných aktivít.

Po prerokovaní jednotlivých bodov programu došlo na oceňovanie. Ako prví boli ocenení starší hasiči, ktorí sa pred 50-timi rokmi podieľali na výstavbe zbrojnice a jej využitie pre hasičov v meste Púchov. I keď nebolo možné oceniť tých, ktorí už nie sú medzi nami, tak aspoň spomienkou na nich sme im poďakovali. Zároveň boli viacerí účastníci odmenení ďakovným a pozdravným listom. Za vernosť zboru a vyznamenanie Za zásluhy získal Alojz Kudlej.

Na rad prišli aj deti – najmladší členovia DHZ, ktorí počas roka dosahovali vynikajúce výsledky v individuálnych hasičských disciplínach: v ligových 60–kach v behu na 60 m cez prekážky, ako aj v kolektívnych disciplínach: Tomáš Kucej, Alexander Ridzik, Dávid Koncový, Peťko Zatlukal, Nina Jandušiková, Simona Sečkarová a Viktória Mišúnová.

V diskusii sa ako prvý prihlásil primátor mesta Mgr. Rastislav Henek, potom za Brumov (ČR) Jaroslav Kliš, za Vysokú nad Kysucou p. Miroslav Dorman, z Kelčova vystúpil p. Milan Pivko, za HaZZ Púchov Ing. Richard Hikl, za Územnú organizáciu DPO SR Púchov tajomníčka Paulina Lacková a na záver za DHZ Ľubomír Žiačik.

Tak isto sa poďakovalo všetkým, ktorí sa podieľali na rozvoji hasičstva v Púchove: Mestský úrad Púchov, ZŠ Gorazdova, v ktorej pôsobí riaditeľka Mgr. Viera Flimmelová, Continental Púchov, HaZZ Púchov, Slovenský zväz hasičského športu – Ing. Ján Borievka, Firestop, s. r. o. – Ing. Stanislav Crkoň, Fire consult, s. r. o. – Ing. Rudolf Adamička, Feromont – Ing. Ľubomír Kovač, Goms, s. r. o. – Ing. Ladislav Ganát, bývalý prezident DPO SR Ladislav Pätho, predseda DHZ Púchov Jozef Ridzik a ako súkromné osoby Marián Mišún a Peter Zatlukal.

Ako posledný bod bolo uznesenie a záver rokovania, ktoré uzavrel predseda Jozef Ridzik. Po tomto akte sa účastníci zhostili spoločného posedenia.
-jr-