Vysokoškoláčky zorganizovali koncert skupiny VROSE

80

Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave je na inštitúte manažmentu už tretím rokom otvorený študijný odbor Manažment v turizme a hotelierstve. Študenti tohto programu majú každý semester na predmete Semestrálny projekt za úlohu usporiadať nejakú akciu. To im má pomôcť naučiť sa a nadobudnúť skúsenosti z oblasti manažérskych zručností.

Obtiažnosť týchto podujatí sa každým rokom zvyšuje. Študenti bakalárske ročníka tento rok dostali za úlohu uskutočniť podujatie pre verejnosť. Šesť študentiek, štyri z okolia Púchova a dve z Prievidze, dostalo za nápad zorganizovať koncert, keďže mali viaceré z nich známosti s kapelami.

V prvom rade oslovili podnik Queen’s pub v Púchove a viacero hudobných skupín. Tým si zaistili  priestor pre realizáciu a jedna z kapiel – kapela VROSE z Trenčína – išla s radosťou do toho s nimi. Ide o hudobnú trojicu mladých žien z Trenčína, ktorá sa žánrovo zameriava na indie-folk. Kombinujú vlastnú tvorbu s prevzatými skladbami, ktoré hudobne či textovo vyvolávajú rôzne emócie.

Koncert sa konal v piatok 9. decembra v Queen’s pube. Napriek tomu, že sa v tej istej dobe konal zápas futbalových majstrovstiev sveta v Katare, návštevníkov prišlo dosť a atmosféra koncertu bola príjemná.

-SN-, foto: Slavomír Flimmel