Tretí adventný koncert

69

V nedeľu 11. 12. 2022 mesto Púchov v spolupráci s Púchovskou kultúrou, s.r.o. pripravili na pešej zóne zapálenie tretej adventnej sviece spojenej s vystúpeniami detských folklórnych súborov a senioriek z DCS mesta Púchov.

Púchovská kultúra, s.r.o., foto: Slavomír Flimmel