Výstava Púchovská dolina – svůdná krasavice!

1034

V nedeľu 28. júna 2020 sa v kultúrnom dome obce Záriečie konala vernisáž výstavy s názvom: „Púchovská dolina – svůdná krasavice! Obrazy z československej histórie.“

Výstava prezentovala projekt cezhraničnej spolupráce družobných obcí slovenského Záriečia a moravského Lidečka. Nebolo teda prekvapením, že výstavu otvorili svojimi prejavmi starostovia obidvoch obcí. Starosta Záriečia Ing. Jozef Kollár vo svojom príhovore uviedol niekoľko autentických dobových opisov Púchovskej doliny:

Článok Púchovskou dolinou od Ferdinanda Mačenku uverejnili Národní listy 24.1.1925: „Púchovská dolina! Svůdná krasavice s dvojí tváří: jedna se usmívá škádlivým veselím Moravy, druhá je obestřena tichým smutkem slovenského pohraničí, kde tvrdý a chudobný život kreslí své nesmazatelné značky do lidských tváří.“

Maliar Martin Benka ju pri svojej návšteve v roku 1931 opísal takto: „Púchovská dolina, ináč maliarmi dosť málo navštevovaná, je dolina pestrá, teplá, úrodná. Oba jej svahy kryjú ovocné stromy, vysoké topole, a čím väčšmi stúpaš do výšky, tým väčšmi ťa uchváti malebnosť mohutných hôr, rozprestierajúcich sa do šírok a diaľav.“ (Martin Benka: Púchovskou dolinou, časopis ELÁN č. 4, 1931)

Majster Benka nezabudol ani na porovnanie krojov: „S moravským valachom sú si chlapi púchovskej doliny ako bratia. Aby sa rozpoznávali, urobil si jeden klobúk do šírky a druhý ho má zase do výšky. Jeden nosí papučky, druhý krpčeky. Sú jedného strihu nielen telom, ale i dušou. Ani v speve, ani v narábaní valaškou, ani v odzemku si nijako nezadajú. Záriečan vo svojich papučkách vyskočí práve tak svižne mládenecky ako Valach vo svojich krpčekoch.“

A obaja návštevníci Púchovskej doliny – Mačenka i Benka – sa zhodne pristavili pri téme piesní, ktorými bola i je naša dolina známa: „Písničky Púchovské doliny! Přál jsem si je slyšeti tu, v téhle dolině a na úbočí hor, když vylétají z úst neviditelných pasaček, ukrytých někde v zášeří stromů, a když snášejí se zvolna, smíšeny mocnou resonancí mohutných sten údolí a zbarveny dálkami, jako hlasy flétny, k Bílé Vodě, která je doprovází laškovným šumotem hravých vln.“

„Kto máš rád spev, príď si ho počuť sem. Od Púchova až hore pod Javorníky ozýva sa svojou tiahlou melódiou. Niet príležitosti, ku ktorej by ti nevedeli zaspievať a piesňou sa vyjadriť. Majú piesne ku všetkému.“

Na záver starosta Záriečia uviedol: „Piesne i výšivky nám zanechali naši predkovia. Je na nás, ako s týmto kultúrnym dedičstvom naložíme a ako ho zachováme pre budúce generácie. V tomto projekte sme chceli zobraziť Púchovskú dolinu v rôznych podobách. V starých fotografiách, reprodukciách obrazov, v krojoch, výšivkách i spevavých piesňach. Dnes sme sa stretli, aby sme si to všetko pripomenuli.“

Po zaujímavom kultúrnom programe si návštevníci vernisáže mohli prezrieť vystavené kroje obce Záriečie a Púchovskej doliny, a tiež Lidečka a okolia. Na výstavných paneloch boli prezentované staré fotografie mesta Púchov a obcí Dohňany, Mestečka, Záriečia, Vydrnej, Lúk, Lazov pod Makytou, Lysej pod Makytou a Lidečka. Okrem toho bola výstava venovaná spomienke na 140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika, správcu Slovenského národného múzea Jána Geryka a vystavené boli tiež reprodukcie malieb Martina Benku inšpirované návštevou Púchovskej doliny v roku 1931 a spomienka na storočnicu vzniku Československa s výberom dobovej tlače a historických fotografií.

Slavomír Flimmel