Vytrvalostné preteky tímov na autodráhe

93

V sobotu 2.2.2019 organizoval Modelársky klub Púchov – vytrvalostné preteky tímov na autodráhe – 2,4 hodín DTM s modelmi áut DTM od firmy Carrera v merítku 1:32. Tieto preteky preverili kvalitu techniku, prípravu na preteky ako aj tímovú spoluprácu a koncentrovanosť jednotlivých pretekárov. Počet tímov, ktoré sa mohli prihlásiť na preteky, bol limitovaný počtom osem (mohli byť dvoj alebo trojčlenné tímy).

Na preteky sa prihlásilo 18 pretekárov z Revúcej, Zubří, Holíča a Púchova. Potešujúce bolo že z 18 pretekárov bolo 7 juniorov. Jeden tím bol iba juniorský – Romo & Tomo Racing Team (Bednárik Roman a Urban Tomáš) – ktorých domovskou základňou je Centrum voľného času Včielka Púchov. Obsadil v celkovom poradí 2. miesto, keď za víťazným tímom zaostali iba pár kôl. Z radov CVČ Včielka Púchov sa zúčastnili aj juniori Matúš Musil a jediné dievča Katka Bednáriková. Za MK Púchov jazdil junior Adam Minárik, za MK Revúca Kael Team Timo Koterba a za MK Zubří jazdil Dan Heralt. Víťazný tím z MK Púchov najazdil 1.558 kôl, na druhom mieste sa umiestnili juniori z CVČ Včielka Púchov Roman Bednárik a Tomáš Urban, tretie miesto obsadila posádka z Revúcej.

Potešujúce pre náš Modelársky klub Púchov je, že automodelárske krúžky, ktoré organizuje náš Modelársky klub v spolupráci s CVČ Včielka majú zmysel, rozširujú deťom priestor pre zábavu, dávajú im možnosť tvorby a zdravého súťaženia. Záujem o tento druh automodelárskeho športu – Slotracingu v Púchove má stúpajúci charakter, žiaľ naša 4-prúdová 20 metrov dlhá autodráha už nevyhovuje požiadavkám a záujmu. Dlho sme zvažovali ako túto situáciu riešiť, a tak sme pripravili projekt výstavby veľkej 6-prúdovej 35 metrov dlhej autodráhy. Veríme a dúfame, že k takémuto projektu sa nám podarí získať podporu zo strany mesta a podnikateľov Púchova a deti získajú novú modernú autodráhu.

JUDr. Martin Kumičak, Modelársky klub Púchov
www.mkpuchov.eu, www.facebook.com – mkpuchov