Vytvárame si krajšie životné prostredie

263

Pri náhodnom stretnutí ma obyvateľka bytovky na Námestí slobody 1624, nachádzajúcej sa v mojom volebnom obvode požiadala, aby som vybavila osadenie väčšieho kvetináča s vysadenými kvetmi na betónovej ploche za ich domom, ktorá nedávno vznikla. Túto nevyužitú plochu chcela takýmto spôsobom skultúrniť. Okolie ich domu je naozaj záhradkou plnou kvetov a kríkov, ktoré celoročne vďaka ich starostlivosti kvitnú a spríjemňujú život nielen obyvateľom ich bytovky, ale aj ľuďom, ktorí tadiaľ prechádzajú. Som presvedčená, že aj o nové kvety v kvetináči sa budú starať. Pre mňa zostala úloha požiadať konateľa Podniku technických služieb mesta Ing. Miloša Svobodu, aby zabezpečil jeho osadenie a vysadenie kvetov. Po veľmi krátkej dobe bol kvetináč na svojom mieste a ešte naviac aj s osadenou lavičkou. Aj na takejto maličkosti možno zhodnotiť ako vedenie PTSM vychádza v ústrety občanom a poslancom aj napriek tomu, že dennodenne zabezpečujú dôležitejšie a náročnejšie úlohy.

Irena Kováčiková, poslankyňa MsZ