Využite bezplatnú registráciu v mestskej knižnici a odpustenie poplatkov za oneskorené vrátenie kníh

681

Mestská knižnica Vladimíra Roya v Púchove pripravila pre svojich čitateľov a návštevníkov v aktuálne prebiehajúcom Týždni slovenských knižníc (13. 3. – 19. 3. 2017) bezplatnú registráciu pre nových záujemcov a zároveň odpustenie poplatkov za oneskorené vrátenie kníh. 

Mestská knižnica Vladimíra Roya pôsobí od 1. júna 2005 v priestoroch Malého župného domu v Púchove. Je univerzálnou verejnou mestskou knižnicou. Všetkým Púchovčanom i záujemcom z regiónu zabezpečuje prístup k dokumentom a informáciám z vlastných i externých zdrojov.

Vo fonde mestskej knižnice je dnes približne 30 000 zväzkov kníh, vo voľnom výbere približne 15 000 zväzkov. V knižničnom fonde sa nachádza detská literatúra, beletria i odborná literatúra. Na požiadanie čitateľa môže knižnica sprostredkovať výpožičku dokumentu, ktorý nie je vo fonde a to prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) z inej knižnice. Knižnica odoberá aj dennú tlač, regionálne noviny a týždenníky, ktoré si môžu návštevníci knižnice prečítať.
-r-