Z poľovníckej kapsy

85

17.jún bol „pondelok“ iný deň, na aký sme zvyknutí. Prišli totiž do našej materskej školy v Kvašove tety poľovníčky Radka Pavlíková a Martina Mokričková. Od rána sme sa veľmi tešili na túto vzácnu návštevu. Filipko nakreslil počas hier krásny obrázok uja horára v lese.

Nadišla tá vzácna chvíľa, keď sa otvorili dvere a vošli poľovníčky v krásnom poľovníckom odeve s klobúčikom na hlave. Ich pútavým, poučným rozprávaním sme sa ocitli v hlbokom lese plnom lesnej zvery. Vypreparovaná líška, hlava muflóna a srnca, kožušina jazveca a bažant, vyzerali ako živé. Lopatové parohy daniela a parožie jeleňa vyvolali v očiach detí prekvapenie a obdiv. Deti sa čo to dozvedeli zo života bylinožravcov a mäsožravcov. Mohli sa zvierat aj dotknúť, porovnať rozdiely parohov daniela a jeleňa. Pazúriky kuny a líšky boli ostré – veď slúžia na vyhrabávanie nory.

Tety poľovníčky deťom porozprávali veľa zaujímavého zo života týchto zvierat, žijúcich aj v horách v okolí Kvašova. Dopoludnie ubehlo veľmi rýchlo a deti si ho užívali. Rozlúčili sme sa peknými pesničkami o medveďovi a zvieratkách a veľkým potleskom. Spoločné foto na pamiatku a veľké „Ďakujeme“ od detí materskej školy Kvašov.

Sylvia Pribišová