Z práce Podniku technických služieb mesta Púchov

80

Pracovníci Podniku technických služieb mesta Púchov minulý týždeň pokračovali v čistení mesta, orezoch stromov, vyhrabávali lístie a čistili upchaté rigoly v mestských častiach. Ďalej vybetónovali základ pre nový stĺp verejného rozhlasu, po vytvrdnutí betónu osadia nový stĺp a prepoja káble na Železničnej ul., Spojovej ul. s Kolonkou.

Ako sme už informovali v minulých číslach Púchovských novín, pracovníci Podniku technických služieb mesta reagovali na sťažnosti obyvateľov mestskej časti Nosice na časté výpadky verejného osvetlenia hlavnej ulice. Ako sa zistilo, výpadky boli spôsobené predovšetkým skratmi na elektrickom vedení v dôsledku neorezávania konárov stromov a kríkov pod elektrickým vedením. Aj keď išlo prevažne o neplnenie si povinnosti majiteľov súkromných pozemkov, na ktorých tieto dreviny rástli, Podnik technických služieb mesta začiatkom februára obyvateľom tejto mestskej časti s orezom drevín vypomohol. Za účasti Stredoslovenskej distribučnej a poslanca Romana Špačeka sa orezali najkritickejšie miesta v miestnej časti, ktoré by mali napomôcť k vyriešeniu daného problému.

Ďalším problémom boli zastarané a energeticky náročné telesá lámp verejného osvetlenia. Tieto boli nielen ekonomicky nevýhodné (pri dnešnom zdražovaní elektrickej energie obzvlášť), ale aj preťažovali elektrickú sieť. Nedávno tam boli pilotne vymenené staré lampy za nové – LEDkové. Opýtali sme sa konateľa Podniku technických služieb mesta Ing. Miloša Svobodu na obnovu verejného osvetlenia v Nosiciach a tiež na to, čo mesto plánuje ďalej. „Enormné zvýšenie cien elektrickej energie nás prinútilo konať ešte rýchlejšie ako sme pôvodne plánovali. Verejné osvetlenie v meste spotrebuje najviac elektrickej energie, a preto sme začali s výmenou za úsporné LED svietidlá práve tu. Postupne za úsporné svietidlá budú nahradené všetky svietidlá v školách, škôlkach, mestskom úrade a mestských spoločnostiach. Je dôležité, aby sme sa zodpovedne správali všetci, nesvietili a nekúrili zbytočne. Buďme ohľaduplní k životnému prostrediu aj k svojej peňaženke“, odpovedal konateľ Miloš Svoboda.

PTSM, foto: PTSM