Z práce PTSM Púchov

263

Mestská organizácia PTSM, s.r.o. zabezpečuje okrem zberu a separácie odpadov aj komplexnú údržbu mestských komunikácií a starostlivosť o mestskú zeleň. V uplynulých dňoch okrem riešenia žiadostí občanov v Odkaze pre starostu upravili druhú časť parkoviska pri Základnej umeleckej škole v Púchove, vyčistili cestu na Potôčkoch, vyspravili dieru na Samotách. Okrem toho postavili nový plot na futbalovom štadióne, vyčistili rigoly v Starých a Nových Nosiciach a zabezpečili inštaláciu separačných nádob pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb. K polopodzemným stojiskám na Námestí slobody pribudli obdobné stojiská na separovaný zber komunálneho odpadu na Sedlišti. Poslankyňa MsZ za Sedlište Ľubica Kuchařová, ktorá sa angažuje za zlepšenie životného prostredia v meste, sa k novým separčným nádobám vyjadrila: „Som šťastná, že sa naša snaha o zlepšenie a zefektívnenie riadenia odpadového hospodárstva v meste začína premietať do reality. Portfólio systému separácie odpadov sa však postupne rozšíri ešte tento rok. Ďakujem pani primátorke a kolegom našej mestskej časti, že túto myšlienku podporili a pomohli tak odsúhlasiť financie na realizáciu tejto investičnej akcie. Ďakujem pracovníkom MsÚ a PTSM za spoluprácu.“

Zdroj: PTSM