Z práce PTSM Púchov

180

Mestská organizácia PTSM, s.r.o. okrem zberu a separácie odpadov zabezpečuje aj komplexnú údržbu mestských komunikácií. Po skončení zimného obdobia je potrebné na cestách opraviť množstvo výtlkov. S touto prácou začali pracovníci PTSM už minulý týždeň hneď ako sa prvýkrát výrazne oteplilo. Výtlky opravovali so studenou asfaltovou zmesou napr. na uliciach Obrancov mieru, Komenského, J. Kráľa, Športovcov, Gorazdovej a na Námestí slobody.