Z práce technických služieb mesta

246

Mestská organizácia PTSM, s.r.o. zabezpečuje okrem zberu a separácie odpadov aj komplexnú údržbu mestských komunikácií a starostlivosť o mestskú zeleň. V uplynulom období mali veľa práce s odstraňovaním poruchy prerušených káblov verejného svetlenia na parkovisku pri Continentale a na ceste do Keblia. Okrem toho pracovníci technických služieb vykonávali stavebné prípravy pre novú separačnú linku – konkrétne betónovali jamu, do ktorej sa osadí podávací pás linky. V meste pribudlo tiež niekoľko nových prechodových chodníkov.

Zdroj: PTSM