Jarné upratovanie začína zberom objemného odpadu

360

Mesto Púchov v súčinnosti s Podnikom technických služieb mesta s.r.o. Púchov každoročne organizuje akciu „Jarné upratovanie mesta“.

V rámci jarného upratovanie pracovníci PTSM rozmiestňujú veľkoobjemové kontajnery pre jednotlivé mestské časti na uloženie a odvoz objemného odpadu. Individuálny zber nebezpečného a elektronického odpadu bude uskutočnený na základe požiadavky formou objednávky cez zástupcov jednotlivých miestnych častí. Následný zber nebezpečného a elektronického odpadu bude vykonaný individuálne v miestnej časti u nahlásených občanov. Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na uloženie objemného odpadu pre jednotlivé mestské časti sa bude riadiť nasledovným harmonogramom:

Zodpovedný pracovník PTSM s.r.o.: Ing. Ladislav Halas, kontakt: 0905 770 140, alebo mail: halas@ptsmpu.sk

Zdroj: Veronika Hantáková, referent OH