Z práce technických služieb mesta

100

Mestská organizácia PTSM, s.r.o. zabezpečuje okrem zberu a separácie odpadov aj údržbu mestských komunikácií a starostlivosť o mestskú zeleň. V uplynulom období pracovníci PTSM opravili prepadnutý chodník na Štefánikovej ulici, zostrihali tuje pri mestskom cintoríne a na Kolonke vybudovali ďalšie spevnené odstavné plochy pre autá, kde dnes pohodlne môže parkovať až 25 vozidiel.

Zdroj: PTSM