Na Deň učiteľov zatlieskajme pedagógom!

149

Slovensko prežíva náročné dni, už dva týždne sú zavreté aj školy. Rodičia či blízka rodina vzdelávajú deti v domácich podmienkach, ale nie sú na to sami. Mnohí učitelia improvizujú, experimentujú a spájajú sa so svojimi žiakmi, aby im boli podporou aj takto na diaľku. Práve preto Komenského inštitút a Učiteľ Slovenska vyzývajú verejnosť, aby pri príležitosti zajtrajšieho Dňa učiteľov poďakovala pedagógom potleskom v oknách či na balkónoch o 17.tej hodine.

Komenského inštitút spája a podporuje učiteľov aj uprostred náročnej situácie, ktorú zažíva celý svet. Práve preto, aby mali zajtrajší Deň učiteľov výnimočný, sa rozhodli vyzvať verejnosť, aby sa poďakovala pedagógom za ich prácu a nasadenie. „Natočte krátke video alebo sa odfoťte a vyjadrite tak čo najosobnejšie svojim učiteľom vďaku za to čo pre vás robia v týchto neľahkých dňoch. Stávajú sa IT expertmi, komunikujú s vašimi deťmi, snažia sa o prípravu čo najzaujímavejšieho vzdelávania, roznášajú úlohy do poštových schránok. Aj napriek tomu, že boli hodení do vody sa nevzdávajú a napĺňajú svoje učiteľské poslanie,“ hovorí Radoslav Plánička z Komenského inštitútu.

„Preto by sme radi vyzvali ľudí, aby okrem osobného posolstva vyjadrili vďaku učiteľom aj formou potlesku v oknách či na balkónoch v sobotu 28. marca o 17.tej hodine. Zdravie je aktuálne prvoradé, ale aj teraz potrebujeme pomoc kvalitných vedcov, lekárov, záchranárov a tí by sa nimi nestali bez vzdelávania učiteľov,“ doplnil Radoslav Plánička.

Iniciatívu Komenského inštitútu ocenil a podporil aj nový minister školstva Branislava Gröhling, ktorý rovnako potleskom poďakuje všetkým slovenským učiteľom a učiteľkám za ich obrovské nasadenie. „Veľmi si vážim, že sa v tejto neštandardnej situácii ukázalo množstvo kreatívnych a inovatívnych učiteľov, ktorí sami tvoria online materiály, Youtubové videá či audio nahrávky. Oceňujem tých, ktorí s nadšením učia na diaľku a hľadajú spôsoby, ako to robiť čo najlepšie a čo najpútavejšie aj v takýchto podmienkach,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

O Komenského inštitúte

Komenského inštitút dlhodobo vytvára inšpiratívny priestor pre rozvoj pedagogických lídrov Slovenska – riaditeľov a zástupcov, učiteľov základných a stredných škôl i budúcich pedagógov. Poukazuje na výzvy, ktorým čelí slovenské školstvo a prostredníctvom príkladov realizovaných priamo pedagógmi ukazuje možné cesty ich postupného prekonania. V Komenského inštitúte majú učitelia možnosť bezplatne získať vedomosti a zručnosti potrebné k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite. Pozitívnymi príkladmi ukazujú, ako je možné školstvo postupne reformovať zdola.

Komenského inštitút realizuje aj Ocenenie Učiteľ Slovenska ako súčasť medzinárodnej iniciatívy Global Teacher Prize. Cenou Učiteľ Slovenska meníme pohľad na našich učiteľov. Zdôrazňujeme význam učiteľského povolania a snažíme sa pozdvihnúť jeho status. Záštitu nad ocenením Učiteľ Slovenska prebrala prezidentka Zuzana Čaputová

Komenského inštitút