Z práce technických služieb mesta

169

(fotoreportáž)

Pracovníci Podniku technických služieb mesta Púchov pokračujú v jarnom zbere objemného odpadu a tiež realizovali rekonštrukciu detských ihrísk na Sedlišti a Vieske:

Zdroj: PTSM