Úspešné okresné kolo matematickej olympiády

108

Centrum voľného času Včielka v spolupráci so ZŠ Gorazdova v Púchove pripravili pre žiakov 6. – 8. ročníka ZŠ a študentov 8- ročného gymnázia okresné kolo matematickej olympiády. V 68 . ročníku matematickej olympiády súťažilo 67 žiakov z 10 škôl okresu Púchov (CZŠ sv. Margity Púchov, ZŠ Beluša, ZŠ s MŠ Lazy p/M, ZŠ s MŠ Lysá p/M, ZŠ Lednické Rovne, ZŠ Gorazdova Púchov, ZŠ J.A. Komenského Púchov, ZŠ Mládežnícka Púchov, ZŠ Záriečie, Gymnázium Púchov).

Víťazi súťaže a úspešní riešitelia:

Kategória Z6:

1.-2. miesto Ondejčíková Lea ZS Mládežnícka Púchov
Kozánková Naďa ZS Mládežnícka Púchov
3.miesto Vaštík Lukáš Gymnázium Púchov

Súťaže v kategórii Z6 sa zúčastnilo 23 žiakov, z toho úspešných bolo 10.

Kategória Z7:

1.      miesto Galko Lukáš ZŠ Gorazdova Púchov
2.      miesto Vrábel Michal ZŠ s MŠ Lysá p/M
3.      miesto Provazník Roman ZŠ Lednické Rovne

Súťaže v kategórii Z7 sa zúčastnilo 21 žiakov, z toho úspešných bolo 14.

Kategória Z8:

1.      miesto Hudáková Kristína ZŠ Mládežnícka Púchov
 2. miesto Černuch Dominik Gymnázium Púchov
 3.-4. miesto Mišíková Katarína ZŠ Mládežnícka Púchov
Bradáč Samuel ZŠ Mládežnícka Púchov

Súťaže v kategórii Z8 sa zúčastnilo 23 žiakov, z toho úspešní boli 4 žiaci.

Okresné kolo matematickej olympiády kat. Z6-Z8 ukončilo matematický maratón súťaží na okresnej úrovni. Chcem sa poďakovať všetkým pedagógom, ktorí sa počas roka venovali a sprevádzali žiakov na „matematickej ceste“, víťazom a úspešným riešiteľom srdečne gratulujem.

Moje poďakovanie patrí okresnej komisii Pytagoriády za hodnotenie súťaže, vedeniu ZŠ Gorazdova Púchov za spoluprácu pri organizovaní, zabezpečení súťaže a pani kuchárkam za výborný obed. Tešíme sa už teraz na budúci školský rok, na úspechy žiakov, na stretnutia s pedagógmi a prácu pod vedením výbornej okresnej komisie matematickej olympiády.

Gabika Támová