Za Mikuláša poďakovali divadlom

208

Na Mikuláša prišiel pozdraviť našich klientov v CSS – Chmelinec Púchov viceprimátor Roman Hvizdák a zástupcovia Mestského úradu v Púchove. A nielen pozdraviť, ale aj potešiť mikulášskymi darčekmi, za ktoré im srdečne ďakujeme. Naši klienti na oplátku zahrali hosťom divadlo, s ktorým vystúpili na Trenčianskom Omarovi v Slávnici. Teší nás, že viceprimátor Hvizdák ocenil snahu našich seniorov a vyjadril názor, že napriek rôznym zdravotným ťažkostiam, dokážu šíriť vo svojom okolí dobrú náladu. A o to predsa v živote ide, nielen v tento predvianočný čas.

-mv-, foto: S. Flimmel